• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 02.08.2019 r.
Termin składania ofert: 06.08.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 06.08.2019 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej obejmującej przeglądy techniczne oraz interwencje serwisu w przypadku awarii dyspensera Althea Comecer. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Opisie przedmiotu zamówienia”  (dalej w treści: OPZ) stanowiącym załącznik nr 2 do  SIWZ.

Załączniki

Data dodania Załącznik
29.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

1124_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

29.07.2019

SIWZ

1125_zp-35-2019-siwz.doc

06.08.2019

Informacja z otwarcia

1144_informacja-z-otwarcia.pdf

08.08.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej

1156_wybor.pdf

03.09.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1201_ogloszenie-o-udzieleniu.pdf