• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 20.04.2020 r.
Termin składania ofert: 24.04.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  24.04.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa farmaceutyczna polegająca na sporządzaniu mieszanin do żywienia pozajelitowego dla noworodków, wcześniaków i dzieci wraz z przywozem gotowej mieszaniny w postaci worków dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie ul. Władysława Truchana 7 w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w projekcie umowy oraz SAC.

Załączniki

Data dodania Załącznik
16.04.2020

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

1914_zp162020-siwz.docx

16.04.2020

SAC - Załącznik nr 2 do SIWZ

1915_zp162020-sac.xlsx

24.04.2020

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

1935_informacja-z-otwarcia.pdf

04.05.2020

Unieważnienie postępowania

1959_16.3-uniewaznienie-www.pdf

12.05.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1994_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

16.04.2020

Ogłoszenie o zamówieniu nr 531067-N-2020

1913_zp162020-ogloszenie-o-zamowieniu.pdf