• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 26.02.2020 r. - do godziny 10.00

Ofertę można przesłąć:
- drogą elektroniczną na adres: ajakubczyk@zsm.com.pl

- pocztą tradycyjną na adres:
SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów (Biuro Podawcze)

Zapytanie ofertowe: Wykonanie zjazdu publicznego z ul. Władysława Truchana na działkę nr 82, Chorzów

Zamawiający: SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie zwraca się z prośbą  do Wykonawców zainteresowanych realizacją zdania budowalnego o złożenie oferty

Oferta musi zawierać:

1) Wycenę roboty budowlanej: kwota netto i brutto – zgodnie z formularzem ofertowym.
Uwaga! W zaoferowanej cenie proszę ująć koszty:

  • wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy,
  • wprowadzenie stałej organizacji ruchu,
  • opłat związanych z zajęcie pasa ruchu (na czas prowadzenia robót budowlanych; cena podana na BIP UM Chorzów: https://bip.chorzow.eu/index.php?id=108055112738025934
  • odbiorów przez MZUIM.

2) Zaakceptowany projekt umowy załączony do niniejszego Zapytania

Załączniki

Data dodania Załącznik
19.02.2020

MZUIM - uzgodniony Projekt Budowlany ZJAZD

1699_mzuim-uzgodniony-projekt-budowlany-zjazd.pdf

19.02.2020

MZUIM - opinia pozytywna DOR

1700_mzuim-opinia-pozytywna-dor.pdf

19.02.2020

MZUIM - zatwierdzenie DOR i druk wprowadzenia

1701_mzuim-zatwierdzenie-dor-i-druk-wprowadzenia.pdf

19.02.2020

Stała Organizacja Ruchu - SH Truchana projekt DOR

1702_stala-organizacja-ruchu-sh-truchana-projekt-dor.pdf

19.02.2020

Zapytanie Ofertowe - wjazd Truchana

1703_zapytanie-ofertowe-wjazd-truchana.docx

19.02.2020

Wjazd na parking Truchana 4

1705_wjazd-na-parking-truchana-4.pdf

19.02.2020

Koszty zajęcia pasa drogowego UM Chorzów

1706_koszty-zajecia-pasa-drogowego-um-chorzow.pdf

19.02.2020

Formularz ofertowy i kosztorys

1707_formularz-ofertowy-i-kosztorys.docx

19.02.2020

Projekt Budowlany - ZJAZD

1708_projekt-budowlany-zjazd.pdf

27.02.2020

Unieważnienie postępowania 27.02.2020

1732_uniewaznienie-postepowania-27.02.2020.pdf