• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Poniedziałek 8.00 16.00
Wtorek 8.00 14.00
Środa 8.00 14.00
Czwartek 8.00 15.00
Piątek 8.00 14.00

Informacje dla pacjentów

W celu ustalenia terminu pierwszej oraz kolejnej wizyty, należy wyznaczyć termin w rejestracji poradni osobiście lub telefonicznie.
W przypadku wizyty pierwszorazowej należy podejść do rejestracji w celu założenia kartoteki pacjenta.

Dokumenty niezbędne przy przyjęciu do poradni specjalistycznych:  

  • skierowanie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) lub lekarza specjalisty udzielającego świadczeń w ramach umowy z NFZ
  • elektroniczna karta ubezpieczenia zdrowotnego / PESEL pacjenta
  • dokument potwierdzający tożsamość rodzica / opiekuna prawnego dziecka

Rejestracja osobista

Do Poradni specjalistycznych dla dzieci można zarejestrować się osobiście w godzinach 8.00 - 17.00

Ważne telefony

Rejestracja  telefoniczna od poniedziałku do piątku pod nr    32/ 34 90 090,     32 /34 90 122

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Władysława Truchana 7
Budynek 1, wejście E, parter


Kliknij aby powiększyć


Kliknij, aby powiększyć


Kliknij, aby powiększyć

Co należy wiedzieć

 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna polega na udzielaniu przez świadczeniodawców świadczeń opieki zdrowotnej osobom, które nie wymagają leczenia w warunkach całodobowych, lub całodziennych. Świadczenia gwarantowane w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, są udzielane w poradniach specjalistycznych w przypadkach wynikających ze stanu zdrowia. Porady realizowane są przez lekarza posiadającego odpowiednie kwalifikacje. Świadczenia gwarantowane obejmują czynności diagnostyczno – lecznicze ( w tym badania pobranego materiału biologicznego ) w zakresie niezbędnym do udzielenia świadczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną. Świadczenia w poradniach specjalistycznych udzielane są na podstawie skierowania od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), lub innego lekarza udzielającego świadczenia w ramach umowy z NFZ. Skierowaniem do lekarza specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć czy szpitalnego oddziału ratunkowego. W celu ustalenia terminu pierwszej oraz kolejnej wizyty, należy wyznaczyć termin w rejestracji poradni osobiście, telefonicznie, lub email. W przypadku wizyty pierwszorazowej należy podejść do rejestracji w celu uzupełnienia niezbędnej dokumentacji


Zespół poradni


  • dr n. med. Zofia Buszman - specjalista alergologii, specjalista pediatrii, specjalista pulmonoligii
  • lek.med. Małgorzata Chmiela – specjalista alergologii, specjalista pediatrii
  • lek. med. Anna Stencel-Kuźniacka  - specjalista alergologii,  specjalista pediatrii
  • lek. med Anna Gałązka-Franta - specjalista alergologii, specjalista pediatrii
  • lek. med. Barbara Kawalec - specjalista alergologii, specjalista pediatrii

Kordynator poradni specjalistycznych   (tel. 32/34 90012 )
Lekarz specjalista Chirurgii dziecięcej Dariusz Baszczowski


Pielęgniarka koordynująca
Specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego Małgorzata Cupiał