• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 17.08.2019 r.
Termin składania ofert: 21.08.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 21.08.2019 r. godz. 10:30

UWAGA!
Zmiana terminu składania ofert i wadium
Termin składania ofert: 26.08.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 26.08.2019 r. godz. 10:30

UWAGA!
Zmiana terminu składania ofert i wadium

Termin składania ofert: 27.08.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 27.08.2019 r. godz. 10:30

Przedmiotem zamówienia jest: Zakup i dostawa odczynników i materiałów zużywalnych do badań techniką immunoblott wraz z dzierżawą półautomatu ze skanerem i kołyską dla potrzeb Laboratorium Analitycznego przy ul. W. Truchana 7 w Chorzowie; nr sprawy: SP ZOZ ZSM/ZP/37/2019

Realizacja zamówienia obejmuje:

  • dzierżawa wraz z instalacją Analizatora na okres 36 miesięcy. Parametry Analizatora zostały określone w „Opisie przedmiotu zamówienia (dalej w treści: OPZ) stanowiącego Zał. nr 1 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w treści: SIWZ);
  • podłączenie i zapewnienie pełnej integracji z systemem LIS oraz oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego (Infomedica firmy Asseco)
  • sprzedaż i dostawę odczynników oraz niezbędnych materiałów zużywalnych, tym samym Wykonawca jest zobowiązany do zaoferowania w ofercie przetargowej wszystkich niezbędnych odczynników do wyspecyfikowanych badań określonych szczegółowo w zał. nr 1 i 2.2 – „Specyfikacja asortymentowo – cenowa (dalej w treści: SAC)” do SIWZ;
  • przeglądy i serwis dzierżawionych urządzeń zgodnie z zaleceniami producenta na zasadach ujętych w zał. nr 1 do SIWZ,

Załączniki

Data dodania Załącznik
13.08.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

1161_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

13.08.2019

SIWZ

1162_siwz-38.19.doc

19.08.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1172_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

19.08.2019

Zmiana terminu składania wadium i ofert

1173_zmiana-terminu.pdf

22.08.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

1176_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2.pdf

22.08.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1177_odpowiedzi-na-pytania-immunoblott.docx

22.08.2019

Zmodyfikowany zał. 2.1 i 2.2 do SIWZ

1178_zmodyfikowany-zal.-1-2.1-i-2.2-do-siwz.docx

23.08.2019

Sprostowanie- zmodyfikowany zał.ącznik nr 2.2

1180_sprostowanie-modyfikacja-zal.-2.2.docx

27.08.2019

Informacja z otwarcia ofert

1191_informacja-z-otwarcia.pdf

05.09.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej

1216_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

19.09.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1231_ogloszenie-o-udzieleniu.pdf