• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 02.12.2019 r.  
Termin składania ofert: 06.12.2019 r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 
06.12.2019 r. godz. 11:30

UWAGA ZMIANA

Termin składania ofert: 11.12.2019 r. godz. 11:00
Termin otwarcia ofert: 11.12.2019 r. godz. 11:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa soczewek wewnątrzgałkowych, wiskoelastyków oraz narzędzi okulistycznych dla bloku operacyjnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet nr 1 - Głowice do fakoemulsyfikacji
Pakiet nr 2 - Soczewka wewnątrzgałkowa wraz z wiskoelastykiem o właściwościach kohezyjnych
Pakiet nr 3 - Soczewka wewnątrzgałkowa akrylowa
Pakiet nr 4 - Materiał wiskoelastyczny (1)
Pakiet nr 5 - Materiał wiskoelastyczny (2)
Pakiet nr 6 - Zestaw obłożeń i akcesoriów do aparatu Stellaris
Pakiet nr 7 - Witrektom
Pakiet nr 8 - Narzędzia okulistyczne wielorazowego użytku (1)
Pakiet nr 9 - Retraktory tęczówkowe
Pakiet nr 10 - Pierścienie dotorebkowe
Pakiet nr 11 - Taca do sterylizacji narzędzi
Pakiet nr 12 - Narzędzia okulistyczne wielorazowego użytku (2)
Pakiet nr 13 - Narzędzia okulistyczne wielorazowego użytku (3)

Załączniki

Data dodania Załącznik
28.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

1479_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

28.11.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1480_siwz.docx

28.11.2019

SAC - Załącznik nr 2 do SIWZ

1481_sac-zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx

03.12.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1492_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

03.12.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1493_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow.pdf

03.12.2019

Załącznik nr 1 do Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1494_zalacznik-nr-1-do-odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow.pdf

03.12.2019

Zmodyfikowany Formularz Ofertowy - Załącznik nr 1 do SIWZ

1495_zmofyikowany-formularz-ofertowy-zalacznik-nr-1-do-siwz.docx

03.12.2019

Zmodyfikowany SAC - Załącznik nr 2 do SIWZ

1496_zmodyfikowany-sac-zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx

11.12.2019

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

1530_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

24.12.2019

Wybór ofert najkorzystniejszych

1597_57.8-wybor-ofert-najkorzystniejszych.pdf

02.01.2020

Sprostowanie wyboru oferty najkorzystniejszej w zakresie pakietu nr 11

1611_57.9-wybor-sprostowanie-w-zakresie-pakietu-nr-11.pdf

23.01.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1641_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf