• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 25.10.2019r. 
Termin składania ofert: 29.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  29.10.2019 r. godz. 10:30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą:  „Zakup i dostawa soczewek wewnątrzgałkowych wraz z dzierżawą biometru optycznego dla Oddziału Okulistycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie”, nr sprawy SP ZOZ ZSM/ZP/48/2019

Załączniki

Data dodania Załącznik
21.10.2019

Ogłoszenie zamieszczone w BZP pod nr 612495-N-2019

1366_ogloszenie-zamieszczone-w-bzp-pod-nr-612495-n-2019.pdf

21.10.2019

SIWZ wraz z załącznikami

1367_siwz-wraz-z-zalacznikami.docx

21.10.2019

SAC załącznik nr 2A do SIWZ

1368_sac-zalacznik-nr-2a-do-siwz.xlsx

21.10.2019

OPZ załącznik nr 2B do SIWZ

1369_opz-zalacznik-nr-2b-do-siwz.docx

21.10.2019

Istotne postanowienia umowne załącznik nr 4 do SIWZ

1370_istotne-postanowienia-umowne-zalacznik-nr-4-i-nr-5-do-siwz.docx

25.10.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1392_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow.pdf

29.10.2019

Informacja z otwarcia ofert

1399_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

30.10.2019

Wybór oferty

1404_wybor-oferty.pdf

18.11.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1445_ogloszenie-o-udzieleniu.pdf