• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert: 27.12.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 27.12.2018 r. godz. 10:30

Termin na zadawanie pytań: do 20.12.2018 r.
zmiana:
Termin składania ofert: 02.01.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 02.01.2019 r. godz. 10:30
zmiana:
Termin składania ofert: 04.01.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 04.01.2019 r. godz. 10:30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup i dostawa wyrobów medycznych oraz drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Apteki”, nr sprawy SP ZOZ ZSM/ZP/114/2018

Pakiet nr 1 - Uchwyt do lamp operacyjnych serii MediLed
Pakiet nr 2 - Elektrody EKG (1)
Pakiet nr 3 - Elektrody EKG (2)
Pakiet nr 4 - Worek do ewakuacji laparoskopowej materiału do badań histopatologicznych
Pakiet nr 5 - Wapno, Drobny sprzęt medyczny sterylny (3)
Pakiet nr 6 - Paski do glukometrów (2)
Pakiet nr 7 - Sprzęt chirurgiczny
Pakiet nr 8 - Zastawka do leczenia wodogłowia
Pakiet nr 9 - Klej do membran kolagenowych
Pakiet nr 10 - Worki stomijne
Pakiet nr 11 - Zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego (PRP)
Pakiet nr 12 - Akcesoria  uszne
Pakiet nr 13 - Czujniki
Pakiet nr 14 - Elektrody do koblacji
Pakiet nr 15 - Zestawy rur do respiratorów (3)
Pakiet nr 16 - Ortezy Stawu Barkowego
Pakiet nr 17 - Roztwory Buforowe
Pakiet nr 18 - Sprzęt do artroskopu
Pakiet nr 19 - Szyna Brauna
Pakiet nr 20 - Nabój gazowy
Pakiet nr 21 - Maski do komory hiperbarycznej
Pakiet nr 22 - Narzędzia chirurgiczne
Pakiet nr 23 - Opaski zaciskowe
Pakiet nr 24 - Fartuchy Foliowane
Pakiet nr 25 - Nakładki na oczy
Pakiet nr 26 - Końcówki do tympanometrii
Pakiet nr 27 - Końcówki audiologiczne
Pakiet nr 28 - Igły do testów skórnych punktowych
Pakiet nr 29 - Szew polimerowy
Pakiet nr 30 - Sztyfty do tonometru
Pakiet nr 31 - Sprzęt Endoskopowy
Pakiet nr 32 - Opaska identyfikacyjna
Pakiet nr 33 - Zestaw HOFFMANNA do leczenia zespołu cieśni kanału łokciowego
Pakiet nr 34 - Kleszcze naczyniowe
Pakiet nr 35 - Sprzęt do artroskopii
Pakiet nr 36 - Akcesoria do monopolarnego elektrostymulatora śródoperacyjnej lokalizacji nerwów firmy ERBE
Pakiet nr 37 - Akcesoria anestezjologiczne (1)
Pakiet nr 38 - Akcesoria anestezjologiczne (2)
Pakiet nr 39 - Łyżki jednorazowe do laryngoskopu światłowodowego
Pakiet nr 40 - Maty i pozycjonery przeciwodleżynowe
Pakiet nr 41 - Obuwie operacyjneZałączniki

Data dodania Załącznik
19.03.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

799_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

30.01.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 30.01.2019r.

638_zp114.262018-wybor-oferty.pdf

14.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 661990-N-2018 z dnia 14.12.2018

470_ogloszenie-o-zamowieniu-14.12.2018.pdf

14.12.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

471_siwz.docx

14.12.2018

Specyfikacja asortymentowo - cenowa - załącznik nr 2 do SIWZ

472_zalacznik-nr-2-do-siwz-sac.xls

20.12.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 500304115_N_2018

482_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu-opublikowane-w-bzp-pod-nr-500304115n2018.pdf

20.12.2018

Zmiana do SIWZ z dnia 20.12.2018r - zmiana terminu

484_zmiana-do-siwz-z-dnia-20.12.2018r-zmiana-terminu0001.pdf

24.12.2018

Ogłoszenie opublikowane w BZP pod nr 500306507-N-2018 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

502_ogloszenie-opublikowane-w-bzp-pod-nr-500306507-n-2018-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu.pdf

24.12.2018

Odpowiedzi na pytania Wykonawców, zmiana terminu, zmiana do SIWZ

503_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow-zmiana-terminu-zmiana-do-siwz.pdf

24.12.2018

zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ-SAC

504_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz-sac.xls

28.12.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu opublikowane w BZP pod nr 500307743-N-2018

507_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniu-opublikowane-w-bzp-pod-numerem-500307743n2018.pdf

28.12.2018

Zmiana do SIWZ, zmiana wadium w pakiecie 23

508_zminana-siwz-zmiana-wadium-w-pakiecie-23.pdf

04.01.2019

Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.01.2019r.

531_informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-04.01.2019r0001.pdf

08.01.2019

Unieważnienie częściowe z dnia 08.01.2019

538_uniewazanienie-zp-114.pdf