• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Zaproszenie do złożenia wyceny

w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dotyczącego dostawy wraz z wdrożeniem i konfiguracją przełączników szkieletowych oraz usługi konfiguracji i wdrożenia segmentacji sieci szpitalnej

W imieniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udzielenia odpowiedzi na opublikowane zapytanie w celu oszacowania wartości zamówienia na dostawę wraz z wdrożeniem i konfiguracją dwóch przełączników szkieletowych oraz usługa konfiguracji i wdrożenie segmentacji sieci szpitalnej.

Opis przedmiotu zamówienia do niniejszego zadania – stanowią:
„Załącznik nr 1 – Opis zadania” oraz
„Załącznik nr 2 – Sprzęt”.

1. Szacowana wycena kosztów musi zawierać:
a) wartość netto i wartość brutto (podatek VAT)
b) wycenę zadań szczegółowo opisanych z załączniku nr 1
c) wycenę sprzętu szczegółowo opisanego w załączniku nr 2
d) sumaryczną wartość zamówienia netto i brutto (podatek VAT)

Uwaga: Niniejsze Rozeznanie (zapytanie) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, z późn. zm.), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, z późn. zm.).

2. Termin złożenia szacowanej wyceny kosztów: do dnia 29.03.2024r. do godziny 7:00

3. Miejsce i sposób składania szacowanej wyceny kosztów lub odpowiedzi przez Wykonawcę na zapytanie: Szacowana wycenę prosimy przesłać na adres poczty elektronicznej zlecenia-it@zsm.com.pl oraz zsm@zsm.com.pl

4. Zamawiający, może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych szacowanych wycen.

5. Zamawiający umożliwia wykonanie wizji lokalnej po wcześniejszym ustaleniu z Działem Informatycznym dokładnej daty i godziny. Ustalenie terminu i godziny wizji lokalnej za pośrednictwem poczty elektronicznej zlecenia-it@zsm.com.pl

6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia lub odwołania niniejszej procedury na każdym etapie bez podania przyczyny.

Załączniki

Data dodania Załącznik
22.03.2024

Załącznki Nr 1 - Opis zadania (usługi)

4346_zalacznki-nr-1-opis-zadania.pdf

22.03.2024

Załącznik Nr 2 - Sprzęt

4347_zalacznik-nr-2-sprzet.pdf

22.03.2024

Zapytanie o cenę - Szacunkowa wycena planowanego zadania z dnia 22.04.2024

4348_szacunkowa-wycena-planowanego-zadania.pdf