• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Zespół do spraw Etyki

W SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie funkcjonuje Zespół ds. Etyki powołany dla potrzeb pracowników, pacjentów i ich rodzin.

Do zadań Zespołu należy :

  1. Pomoc w rozwiązywaniu problemów natury etycznej pracowników, pacjentów i ich rodzin;
  2. Pomoc w rozwiązywaniu problemów natury etycznej w relacjach pacjent/opiekun prawny pacjentów, a osoba wykonująca zawód medyczny;
  3. Podejmowanie działań w sytuacji stwierdzenia lub uzasadnionego podejrzenia nieprawidłowych zachowań etycznych ;
  4. Dialog w przypadku zaistnienia konfliktu natury moralnej i etycznej wśród pracowników i pacjentów ZSM w Chorzowie, w celu znalezienia właściwego, optymalnego rozwiązania

Zgłaszanie wniosków:

Zgłaszanie sprawy odbywa się poprzez :

  • Przesłanie wniosku drogą elektroniczną na adres : zespol_ds_etyki@zsm.com.pl
  • Złożenie pisemnego wniosku przez sekretariat Szpitala w zaklejonej kopercie zaadresowanej do Zespołu ds. Etyki
  • Anonimowe wnioski nie są rozpatrywane

Załączniki

Data dodania Załącznik
28.07.2020

Zespół ds. etyki.pdf

2174_zespol-ds.-etyki.pdf