• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 08.01.2019r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 08.01.2019r. godzina 12:00
Termin na zadawanie pytań: 02.01.2019r.

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa artykułów biurowych dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Strzelców Bytomskich 11, 41-500 Chorzów w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet 1 - Wyposażenie biura
Pakiet 2 - Papier do drukarek komputerowych, faksów  i kserograficzny
Pakiet 3 -Tablice korkowe, magnetyczne


Załączniki

Data dodania Załącznik
28.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 28.12.2018r.

510_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

28.12.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

511_siwz.docx

28.12.2018

SAC - Załącznik nr 2 do SIWZ

512_sac.xlsx

08.01.2019

Informacja z otwarcia ofert z dnia 08.01.2019r.

544_informacja-z-otwarcia-ofert-z-dnia-08.01.2019r..pdf

23.01.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej z dnia 23.01.2019 r.

616_wybor-oferty-najkorzystniejszej-z-dnia-23.01.2019-r..pdf

22.02.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 22.02.2019 r.

726_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-z-dnia-22.02.2019-r..pdf