• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista
Termin składania ofert: 05.08.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 05.08.2019 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie. Szczegółowy zakres zamówienia wyszczególniono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet 1 - Leki 1
Pakiet 2 - Leki 2
Pakiet 3 - Leki 3
Pakiet 4 - Leki 4
Pakiet 5 - Leki 5
Pakiet 6 - Cytostatyki 1
Pakiet 7 - Cytostatyki 2
Pakiet 8 - Cytostatyki 3
Pakiet 9 - Chemioterapeutyki i czynniki wzrostu
Pakiet 10 - Leki i substancje recepturowe i preparaty złożone
Pakiet 11 - Narkotyki i psychotropy
Pakiet 12 - Preparaty do leczenia żywieniowego drogą przewodu pokarmowego
Pakiet 13 - Płyny infuzyjne, płyny do injekcji w ampułkach, żywienie do- i pozajelitowe

Załączniki

Data dodania Załącznik
17.10.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1358_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

10.09.2019

Wybór ofert najkorzystniejszych

1220_zp-30-2019-wybor-www.pdf

03.07.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

1035_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

03.07.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1036_siwz.docx

03.07.2019

SAC - Załącznik nr 2 do SIWZ

1037_sac-zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx

03.07.2019

Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD)

1038_jedz.zip

03.07.2019

KLUCZ PUBLICZNY 2019S 126-307780

1039_klucz-publiczny-2019s-126-307780.asc

10.07.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1051_ogloszenie.pdf

10.07.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1052_odpowiedzi.pdf

12.07.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (2)

1054_odpowiedzi-nr-2.docx

12.07.2019

Zmodyfikowany SAC załącznik nr 2 do SIWZ

1055_zmodyfikowacy-sac.xlsx

18.07.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (3)

1076_odpowiedzi-2.pdf

22.07.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (4)

1088_odpowiedzi-4-22.07.pdf

05.08.2019

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

1143_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf