• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 14.01.2018 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 14.01.2018 r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 28.12.2018 r.
Termin składania ofert: 21.01.2019 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 21.01.2019 r. godzina 10:30

Termin składania ofert: 03.04.2019 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 03.04.2019 r. godzina 10:30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Dostawa radiofarmaceutyków, źródeł promieniotwórczych i zestawów do sporządzania radiofarmaceutyków, Nr sprawy SP ZOZ ZSM/ZP/110/2018

Pakiet 1 - Dostawa radiofarmaceutyku – 18-FDG
Pakiet 2 - Dostawa radiofarmaceutyku – 18F - CHOLINA
Pakiet 3 - Źródła promieniotwórcze: generatory radionuklidowe Mo99/Tc99m
Pakiet 4 - Zestawy do sporządzania radiofarmaceutyku


Załączniki

Data dodania Załącznik
11.12.2018

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2018/S 238-543222

438_ogloszenie-o-zamowieniu-2018-ojs238-543222-pl.pdf

11.12.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

439_zp-110-2018-siwz.doc

11.12.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

440_zp-.110.-2018-sac-24-mies.xls

11.12.2018

Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

441_zp-110-2018-opz.doc

11.12.2018

Załącznik nr 4 do SIWZ - JEDZ

442_espd-request.zip

27.12.2018

Informacja - zmiana terminu składania ofert

505_informacja-zmiana-terminu-skladania-ofert.pdf

29.12.2018

Ogłoszenie nr 2018/S 250-577303 - zmiana do ogłoszenia o zamówieniu

516_2018-ojs250-577303-pl.pdf

11.01.2019

Informacja o zmianie terminu z dnia 11.01.2019 r.

565_informacja-o-zmianie-terminu-z-dnia-11.01.2019-r..pdf

15.01.2019

Ogłoszenie nr 2018/S 010-018825 - zmiana do ogłoszenia o zamówieniu

575_ogloszenie-o-zmianie-2019-s-010-018825.pdf

22.02.2019

Załącznik do SIWZ - Klucz Publiczny

718_kluczpubofertapostepowanieid50d3c020-7d68-43c7-ab08-404ac8a6d049.asc

12.03.2019

Zmodyfikowany załącznik nr 3- OPZ

781_zmodyfikowany-zalacznik-nr-3-opz.doc

12.03.2019

Odpowiedzi na pytania

782_odpowiedzi-na-pytania.pdf

03.04.2019

Informacja z otwarcia ofert

835_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

08.04.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej- unieważnienie pakietu

845_wybor-czesciowy.pdf

23.04.2019

Wybór częściowy ofert najkorzystniejszych z dnia 23.04.2019 r.

880_wybor-czesciowy-ofert-najkorzystniejszych-z-dnia-23.04.2019-r..pdf

13.05.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

923_ogloszenie-o-udzieleniu.pdf