• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 06.12.2019 r.
Termin składania ofert: 10.12.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 10.12.2019 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA TERMINÓW!!!!

Termin składania ofert: 13.12.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 13.12.2019 r. godz. 11:00

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje 16 pakietów.

Załączniki

Data dodania Załącznik
24.12.2019

Wybór ofert najkorzystniejszych

1598_58.13-wybor-ofert-najkorzystniejszych.pdf

23.01.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1642_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

17.12.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (unieważnienie pakietów 1, 3, 4, 10 i 13)

1564_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-uniewaznienie-pakietow.pdf

02.12.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

1488_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

02.12.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1489_siwz-zp.58.2019.doc

02.12.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa (SAC)

1490_zalacznik-nr-2-do-siwz-sac.xlsx

04.12.2019

Odpowiedzi na pytania cz.1

1499_58.1-odpowiedz-na-pytania.pdf

06.12.2019

Zmiana terminu składania wadium i ofert

1512_ccf000104.pdf

06.12.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1513_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

10.12.2019

Odpowiedzi na pytania cz.2

1524_odpowiedzi-na-pytania-cz.2.pdf

10.12.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ- SAC zmodyfikowany

1525_zalacznik-nr-2-do-siwz-sac-zmodyfikowany.xlsx

11.12.2019

Informacja o modyfikacji pakietu nr 9

1526_modyfikacja-pakietu-nr-9.pdf

11.12.2019

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ- pakiet nr 9

1527_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz-pakiet-nr-9.xlsx

13.12.2019

Informacja z otwarcia ofert

1546_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

13.12.2019

Unieważnienie postępowania w pakietach: 1,2,3,9,13

1547_uniewaznie-postepowania-w-czesciach.pdf

16.12.2019

SPROSTOWANIE Unieważnienie postępowania w pakietach: 1, 3, 4, 10 i 13

1551_58.5-uniewaznienie-sprostowanie.pdf