• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 19.08.2019 r. godzina 10:00
Termin otwarcia ofert: 19.08.2019 r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 13.08.2019 r.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa substancji czynnej „Blinatumomab” (produkt wskazany do leczenia białaczki limfoblastycznej), substancji czynnej „Carfilzomib” (produkt na opornego lub nawrotnego szpiczaka plazmocytowego) oraz substancji czynnej „Daratumumab” (produkt na opornego lub nawrotnego szpiczaka plazmocytowego) w programach lekowych do Apteki Szpitalnej przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie, zadanie zostało podzielone na 3 pakiety:

Pakiet 1 – Substancja czynna stosowana w programach lekowych w leczeniu chorych na białaczkę limfoblastyczną
Pakiet 2 – Substancja czynna stosowana w programach lekowych w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego (1)
Pakiet 3– Substancja czynna stosowana w programach lekowych w leczeniu chorych na opornego lub nawrotowego szpiczaka plazmocytowego(2)

Załączniki

Data dodania Załącznik
07.08.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

1146_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

07.08.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1149_siwz.docx

07.08.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

1148_sac.xls

13.08.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1158_odpowiedzi.pdf

13.08.2019

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy- zmodyfikowany

1159_zmodyfikowany-zalacznik-nr-1-do-siwz.docx

19.08.2019

Informacja z otwarcia ofert

1171_izo.pdf

02.09.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej

1200_wybor.pdf

20.09.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1238_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf