• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań 13.05.2019 r.
Termin składania ofert: 16.05.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 16.05.2019 r. godz. 10:30

UWAGA! ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT I WADIUM
Termin składania ofert: 17.05.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 17.05.2019 r. godz. 10:30

Dostawa szaf ubraniowych - SP ZOZ ZSM ZP/23/2019
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa 62 sztuk szaf ubraniowych dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie o parametrach określonych w załączniku nr 2 specyfikacja asortymentowo-cenowa (SAC) do SIWZ. Wykonawca zobowiązany jest w ramach zaoferowanej wartości brutto do dostawy przedmiotu zamówienia i jego montażu raz ustawienia w pomieszczeniach wskazanych w pkt. 3.4 SIWZ.

Załączniki

Data dodania Załącznik
08.05.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

916_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

08.05.2019

SIWZ-ZP.23.2019

917_siwz-zp.23.2019.docx

08.05.2019

SAC- zał. 2 do SIWZ

918_sac-zal.-2-do-siwz.xlsx

17.05.2019

Informacja z otwarcia

950_informacja-z-otwarcia.pdf

13.05.2019

Odpowiedz na pytania cz.II

925_odpowiedz-na-pytania-2.pdf

09.05.2019

Odpowiedz na pytannia I

926_odpowiedz-na-pytannia-1.pdf

14.05.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

940_ogLoszenie-o-zmianie.pdf

14.05.2019

ZAŁĄCZNIK 1 DO ODPOWIEDZI NA PYTANIA (III)

942_paleta-ral-nowa-zaLAcznik-do-odpowiedzi-na-pytania-3.jpg

14.05.2019

SAC modyfikacja - zał. 2 do SIWZ

943_sac-modyfikacja-zal.-2-do-siwz.xlsx

14.05.2019

Odpowiedzi na pytania III

945_odpowiedz-na-pytania-iii.pdf

21.05.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej - unieważnienie

955_uniewaznienie-postepowania.pdf

21.05.2019

ogłoszenie o udzieleniu- unieważnienie

956_ogloszenie-o-udzieleniu-uniewaznienie.pdf