• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Ważne telefony

Rejestracja
32 34 71 223ratunkowy.dz@zsm.com.pl

Przyjęcia

Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego trafiają osoby przywiezione przez zespół ratownictwa medycznego lub zgłaszające się samodzielnie, które wymagają szybkiego przyjęcia, stabilizacji funkcji życiowych, wstępnej diagnostyki i leczenia. Szpitalny Oddział Ratunkowy zajmuje się leczeniem dzieci wyłącznie w sytuacjach bezpośredniego zagrożenia życia lub stanach nagłych, mogących prowadzić do istotnego uszczerbku zdrowia. Mając na uwadze zadowolenie pacjentów ze świadczonych usług oraz w trosce o ich czas, dzieci nie będące w stanie nagłego zagrożenia zdrowia i życia powinny zgłaszać się do Poradni Lekarza Rodzinnego, a poza godzinami pracy POZ do lekarza Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej
(Władysława Truchana  7, Budynek B1, wejście "D").

Zakres działania

Szpitalny Oddział Ratunkowy to oddział udzielający natychmiastowej, wczesnej pomocy szpitalnej wszystkim pacjentom w stanie nagłego pogorszenia zdrowia i/ lub bezpośredniego zagrożenia życia. W Szpitalnym Oddziale Ratunkowym udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej polegające na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych. Oddział uzyskał akredytację, czyli prawo do prowadzenia staży z medycyny ratunkowej do specjalizacji.

Zespół oddziału • dr n. med. Karmen Czernia-Pokrywka
  Koordynator Szpitalnego Oddziału Ratunkowego

 • dr n. med. Krzysztof Mandat
  Specjalista chirurgii dziecięcej
 • Beata Latusek
  Specjalista pediatra


Ponadto kadrę lekarską szpitalnego oddziału ratunkowego tworzą specjaliści medycyny ratunkowej, pediatrii, chirurgii dziecięcej oraz lekarze specjaliści - konsultanci z zakresu laryngologii, okulistyki, anestezjologii, ortopedii, hematologii, neurologii, nefrologii oraz radiologii i diagnostyki obrazowej. • Anna Sternik
  Pielęgniarka Koordynująca

Galeria

Załączniki

Data dodania Załącznik
24.11.2018

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń

305_dokumentypotpr.pdf