• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna dla dzieci

 • Mali Pacjenci przyjmowani się codziennie od 18.00 do 8.00 (7 dni w tygodniu)
 • Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna zlokalizowana jest przy ulicy Władysława Truchana 7, budynek B1 (parter; poradnie przyszpitalne) - wejście od strony dziedzińca

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna dla dzieci

32 349 00 01


Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Budynek B1, wejście D - od strony dziedzińca wewnętrznego w kierunku poradni przyszpitalnych   

 

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna dla dzieci

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia małych pacjentów należy udać się po pomoc do dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od tego, gdzie mieszka i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożono jego deklarację.

Dyżurujący lekarz udziela porad

 • w warunkach ambulatoryjnych
 • w domu pacjenta (w przypadkach medycznie uzasadnionych)
 • telefonicznie

Z pomocy lekarza i pielęgniarki w nocy, w dni wolne i w święta można skorzystać w razie

 • nagłego zachorowania
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy

W jakich sytuacjach można skorzystać z nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej

Z opieki lekarskiej i pielęgniarskiej udzielanej w punktach nocnej i świątecznej pomocy POZ można skorzystać w przypadku nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia:

 • gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub grożących istotnym uszczerbkiem na zdrowiu
 • zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy
 • zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia

Przykładowe sytuacje uzasadniające skorzystanie ze świadczeń POZ w nocy i w dni wolne od pracy

 • zaostrzenie dolegliwości znanej choroby przewlekłej (np. kolejny napad astmy oskrzelowej z umiarkowaną dusznością)
 • infekcja dróg oddechowych z wysoką gorączką
 • bóle brzucha, nieustępujące mimo stosowania leków rozkurczowych
 • bóle głowy, nieustępujące mimo stosowania leków przeciwbólowych
 • biegunka lub wymioty
 • nagłe bóle kręgosłupa, stawów, kończyn itp.

Niezdolność do pracy, kontynuowania nauki

W punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjent ma prawo do zaświadczenia, które związane jest z zakresem udzielanych w tym miejscu świadczeń, a wynika ze stanu zdrowia pacjenta stwierdzonego przez lekarza w trakcie badania. Obowiązek wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy (dla opiekuna / rodzica) lub kontynuowania nauki, lub uczestnictwa w zajęciach sportowych, spoczywa na lekarzu, który taką niezdolność stwierdzi

SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie zapewnia pomoc w gabinecie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej dla dzieci w jednostce przy ul. Władysława Truchana 7; wejście od dziedzińca

Załączniki

Data dodania Załącznik
30.06.2020

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń

2096_dokumentypotpr.pdf