• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Kancelaria
zsm@zsm.com.pl


Sekretariat Dyrektora
sekretariat@zsm.com.pl


Koordynator ds.pielęgniarstwa
dligocka@zsm.com.pl
mkukulka@zsm.com.pl

Dział kadr i szkoleń
kadry@zsm.com.pl

Statystyka medyczna
statystyka@zsm.com.pl
 

Dział techniczny
techniczny@zsm.com.pl

Dział zamówień publicznych
zp@zsm.com.pl

SZPITAL DLA DOROSŁYCH
ul. Strzelców Bytomskich 11
41-500 Chorzów
tel. 32 34 99 265


SZPITAL DLA DZIECI
ul. Władysława Truchana 7
41-500 Chorzów
tel. 32 34 90 00Sekretariat Dyrektora

32 34 99 115 - lokalizacja ul. Strzelców Bytomskich
32 34 71 271 - lokalizacja ul. Władysława Truchana

Pełnomocnik Dyrektora ds.funduszy zewnętrznych
32 34 99 272
Pełnomocnik Dyrektora ds.jakości
32 34 90 125

Koordynator ds.Pielęgniarstwa
32 34 99 114 - lokalizacja ul. Strzelców Bytomskich
3
2 34 90 125 - lokalizacja ul. Władysława Truchana


Dział kadr i szkoleń
32 34 99 103
32 34 99 104
32 34 99 105
32 34 99 703
32 34 99 803
32 34 99 804
32 34 99 215 - Kierownik

Statystyka medyczna

32 34 99 117
32 34 99 295
32 34 90 107 - oddziały  dla dzieci, ul. Władysława Truchana 7
Dział informatyczny
32 34 99 266
- lokalizacja ul. Strzelców Bytomskich
32 34 71 266
- lokalizacja ul. Władysława Truchana
Dział techniczny
32 34 99 111 - lokalizacja ul. Strzelców Bytomskich
32 34 99 112 - lokalizacja ul. Strzelców Bytomskich
32 34 90 038 - lokalizacja ul. Władysława Truchana
Dział zamówień publicznych
32 349 92 98
32 349 92 68

faks

32 349 92 99
Apteka szpitalna
32 349 91 48

faks

32 349 91 49
Centralna sterylizatornia
32 349 91 01 - lokalizacja ul. Strzelców Bytomskich

Pielęgniarka środowiskowa
32 349 92 20