• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 08.11.2019 r.
Termin składania ofert: 26.11.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  26
.11.2019 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA

Termin składania ofert: 28.11.2019 r. godz. 10:30
Termin otwarcia ofert:  28.11.2019 r. godz. 11:00

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla jednostki zlokalizowanej przy ul. Strzelców Bytomskich 11- Szpital dla dorosłych z podziałem na 46 pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).

Załączniki

Data dodania Załącznik
17.04.2020

Sprostowanie wyboru z dnia 06.04.2020

1917_sprostowanie-wyboru-z-dnia-06.04.2020.pdf

09.04.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 2020-OJS071-168683

1906_2020-ojs071-168683-pl.pdf

07.04.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (8)

1896_wybor-8.pdf

16.03.2020

Ogłoszenie o udzieleniu 2020/S 053-125911 (częściowe)

1802_ogloszenie-o-udzieleniu-2.pdf

13.03.2020

Odrzucenie ofert w zakresie pakietu 32

1797_ccf000253.pdf

14.02.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (7)

1696_wybor.pdf

31.01.2020

Ogłoszenie o udzieleniu 2020-OJS022-047855 (częściowe)

1663_2020-ojs022-047855-pl-ogloszenie-o-udzieleniu-cz.1.pdf

24.01.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (6)

1650_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

19.12.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (5)

1572_49-wybor-oferty-najkorzystniejszej-5.pdf

29.11.2019

Unieważnienie pakietów

1485_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

18.12.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (4)

1569_49.37-wybor-oferty-najkorzystniejszej-4.pdf

16.12.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (3)

1553_wybor-4.pdf

16.12.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)

1552_wybor-3.pdf

09.12.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)

1515_49-wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-1.pdf

29.11.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - opublikowane w DUUE

1484_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2019-ojs231-566431-pl.pdf

25.10.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (nr 2019/S 207-504043)

1384_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

28.11.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - przesłane do DUUE

1482_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-przeslane-do-publikacji.pdf

28.11.2019

Informacja z otwarcia ofert

1483_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

25.11.2019

Informacja dotycząca zmiany terminów

1457_informacja-dotyczaca-zmiany-terminow.pdf

14.11.2019

Załącznik 2 do SIWZ SAC Szpital dla dorosłych ZMODYFIKOWANY

1442_zalacznik-2-do-siwz-sac-szpital-dla-doroslych-zmodyfikowany.xlsx

14.11.2019

Odpowiedź na pytania

1440_odpowiedź-na-pytania.pdf

25.10.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa (SAC)

1394_zalacznik-2-do-siwz-sac-szpital-dla-doroslych.xlsx

25.10.2019

Załącznik nr 7 do SIWZ - Klucz Publiczny

1390_kluczpubofertapostepowanieid76908e69-aa19-48d5-9c1a-e11c8285aed8.asc

25.10.2019

Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)

1389_espd-request.zip

25.10.2019

Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowne (Umowa) Dostawy Sukcesywne

1388_zalacznik-4-umowa-dostawy-sukcesywne.docx

25.10.2019

Załącznik nr 4 do SIWZ - Istotne Postanowienia Umowne (Umowa) Bank implantów

1387_zalacznik-4-umowa-bank-implantow.docx

25.10.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1385_siwz-implanty.doc