• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 09.12.2019 r.
Termin składania ofert: 13.12.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  13.12.2019 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych (2) dla jednostki zlokalizowanej przy ul. Strzelców Bytomskich 11- Szpital dla dorosłych z podziałem na 46 pakietów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Numer sprawy: SP ZOZ ZSM ZP/59/2019

Pakiet 1

Endoproteza cementowa stawu kolanowego (1)

Pakiet 2

Endoproteza cementowa stawu kolanowego (3)

Pakiet 3

Endoproteza połowicza cementowa stawu kolanowego (1)

Pakiet 4

Endoproteza połowicza cementowa stawu kolanowego  (2)  

Pakiet 5

Endoproteza stawu biodrowego całkowita cementowa wraz z cementem

Pakiet 6

Forma dla implantu stawu kolanowego

Pakiet 7

Forma dla implantu stawu biodrowego

Pakiet 8

Wypełniacze stawów biodrowych (SPACERY)

Pakiet 9

Zestaw do rękonstrukcji wiązadła krzyżowego przedniego

Pakiet 10

Śruby kotwicowe do rekonstrukcji obrąbka stawowego barku

Pakiet 11

Urządzenie do szycia łąkotki

Pakiet 12

Narzędzia (2)

Pakiet 13

Sprzęt artroskopowy (1)

Pakiet 14

Sprzęt artroskopowy (2)

Załączniki

Data dodania Załącznik
27.02.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (2)

1731_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-2.pdf

10.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia

1779_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

03.02.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (3)

1664_wybor-3.pdf

05.12.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

1505_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

05.12.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1506_siwz-implanty.doc

05.12.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

1507_zalacznik-2-do-siwz-sac-szpital-dla-doroslych-zp.59.19.xlsx

05.12.2019

Załącznik 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowne - Bank implantów

1508_zalacznik-4-umowa-bank-implantow.docx

05.12.2019

Załącznik 4 do SIWZ - Istotne postanowienia umowne - Dostawy sukcesywne

1509_zalacznik-4-umowa-dostawy-sukcesywne.docx

10.12.2019

Sprostowanie zapisów SIWZ

1518_sprostowanie-zapisow-siwz.pdf

12.12.2019

Odpowiedz na pytania

1532_odpowiedz-na-pytania.pdf

13.12.2019

Informacja z otwarcia ofert

1539_59.-informacja-z-otwarcia.pdf

13.12.2019

Sprostowanie informacji z otwarcia

1548_sprostowanie-informacji-z-otwarcia.pdf

20.12.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)-unieważnienie pakietów 1, 8, 12

1592_wybor-1.pdf

24.12.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)

1599_wybor-2-bez-pakietu-3.pdf

30.01.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (1)

1661_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-1.pdf