• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 28.01.2019r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 28.01.2019r. godzina 11:00
Termin na zadawanie pytań: 23.01.2019r.

Termin składania ofert: 31.01.2019r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 31.01.2019r. godzina 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest „Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (2)” z podziałem na następujące pakiety:

Pakiet 1 - Endoproteza biodrowa całkowita bezcementowa szyjkowo - przynasadowa
Pakiet 2 - Panewka podwójnie mobilna, cementowana
Pakiet 3 - Płyty z kablami do złamań okołoprotezowych
Pakiet 4 - System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego
Pakiet 5 - Membrana kolagenowa
Pakiet 6 - Wypełniacz przestrzeni w układzie mięśniowo szkieletowym
Pakiet 7 - Zewnętrzna stabilizacja
Pakiet 8 - Narzędzia chirurgiczne (1)
Pakiet 9 - Narzędzia chirurgiczne (2)
Pakiet 10 - Narzędzia chirurgiczne (3)
Pakiet 11 - Narzędzia chirurgiczne (4)
Pakiet 12 - Narzędzia chirurgiczne (5)
Pakiet 13 - Sprzęt artroskopowy (1)
Pakiet 14 - Sprzęt artroskopowy (2)
Pakiet 15 - Implanty Do Regeneracji Ubytków Powierzchni Chrząstki Stawowej
Pakiet 16 - Grotowkręty Do Stabilizatora Kończyn Dolnych MEFISTO
Pakiet 17 - Wkręty Stalowe Z Gniazdem Sześciokątnym
Pakiet 18 - Wkręty Kaniulowane Stalowe Z Gniazdem Sześciokątnym (1)
Pakiet 19 - Wkręty Kaniulowane Stalowe Z Gniazdem Szaściokątnym (2)
Pakiet 20 - Wkręty Kaniulowane Stalowe Z Gniazdem Szaściokątnym (3)
Pakiet 21 - Wkręty Korowe, Stalowe Z Gniazdem Krzyżowym


Załączniki

Data dodania Załącznik
15.03.2019

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

798_ogloszenie-o-udzieleniu.pdf

07.03.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej (5)

765_wybor-2.pdf

01.03.2019

Sprostowanie wyboru oferty najkorzystniejszej z dn 19.02.19

748_sprostowanie-wyboru-oferty-najkorzystniejszej-z-dn-19.02.19.pdf

28.02.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (4)

743_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

19.02.2019

wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (3)

699_wybor-czesciowy-3.pdf

14.02.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2).pdf

686_wybor-oferty-najkorzystniejszej-2.pdf

05.02.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)- unieważnienie

652_wybor-oferty-najkorzystniejszej-uniewaznienie.pdf

28.01.2019

sprostowanie Odpowiedzi na pytania nr 45 i nr 46

633_sprostowanie-odpowiedzi-na-pytania-ost.docx

31.01.2019

Informacja z otwarcia ofert dnia 31.01.2019r.

643_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

18.01.2019

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 18.01.2019 r.

598_ogloszenie-o-zamowieniu-z-dnia-18.01.2019-r..pdf

28.01.2019

SAC - Załącznik nr 2 do SIWZ modyfikacja

631_sac-zalacznik-nr-2-do-siwz-modyfikacja.xlsx

28.01.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

630_odpowiedzi-na-pytania-ost.docx

24.01.2019

Zmiana terminu składania ofert

618_zmiana-terminu-skladania-ofert.pdf

24.01.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

617_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

18.01.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

603_siwz.docx

18.01.2019

Projekt Umowy - Załącznik nr 6b do SIWZ

602_projekt-umowy-zalacznik-nr-6b-do-siwz.docx

18.01.2019

Projekt Umowy - Załącznik nr 6a do SIWZ

601_projekt-umowy-zalacznik-nr-6a-do-siwz.docx

18.01.2019

SAC - Załącznik nr 2 do SIWZ

600_sac-zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx