• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 27.11.2019 r.
Termin składania ofert: 12.12.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  12.12.2019 r. godz. 10:30

UWAGA!
zmiana godziny otwarcia ofert z 10:30 na 11:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla jednostki zlokalizowanej przy ul. Władysława Truchana 7- Szpital dla dzieci z podziałem na następujące pakiety:

Szpital dla dzieci ul. Władysława Truchana 7

Pakiet 1

Implanty ortopedyczne m.in. do operacji barku, kolana, biodra (1)

Pakiet 2

Implanty blokujące zatokę stępu

Pakiet 3

Implanty do regeneracji ubytków powierzchni chrząstki stawowej

Pakiet 4

Implanty ortopedyczne m.in. Gwoździe i śruby

Pakiet 5

Grotowkręty do stabilizatora kończyn dolnych MEFISTO

Pakiet 6

Implanty ortopedyczne m.in. do operacji barku, kolana, biodra (2)

Pakiet 7

Ostrza do shavera jednorazowe

Pakiet 8

Implanty ortopedyczne, Płytki do zespoleń, Śruby

Pakiet 9

Płytka do czasowego blokowania chrząstek wzrostowych u dzieci

Pakiet 10

Wkręty stalowe z gniazdem sześciokątnym

Pakiet 11

Druty Kirshnera

Pakiet 12

Wkręty

Pakiet 13

Narzędzia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z podaniem ilości określono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ).

Załączniki

Data dodania Załącznik
07.02.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1678_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

03.02.2020

Unieważnie postępowania w pakiecie nr 3

1665_2.pdf

20.01.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)

1630_wybor.pdf

08.01.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)

1615_wybor-czesciowy-2.pdf

19.12.2019

Unieważnie postępowania w pakietach: 10,12,13

1573_52.14-uniewaaznienie-www.pdf

12.12.2019

Informacja z otwarcia

1531_informacja-z-otwarcia.pdf

10.12.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1516_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

05.12.2019

Modyfikacja pakietu 10 oraz zmiana godziny otwarcia ofert

1503_modyfikacja-pakietu-10-oraz-zmiana-godziny-otwarcia-ofert.pdf

09.12.2019

Odpowiedź na pytania cz. 3

1514_ccf000105.pdf

05.12.2019

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do -pakiet 10

1504_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-pakiet-10.xlsx

11.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu (2019-OJS217-532108)

1420_2019-ojs217-532108-pl.pdf

04.12.2019

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ- pakiet 9

1501_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz-pakiet-9.xlsx

04.12.2019

Odpowiedzi na pytania cz. 2

1500_ccf000098.pdf

28.11.2019

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2 do SIWZ Szpital dla dzieci

1478_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz-szpital-dla-dzieci.xlsx

28.11.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1477_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow.pdf

11.11.2019

Załącznik nr 7 do SIWZ - Klucz Publiczny

1425_kluczpubofertapostepowanieid56ad5fc8-b74c-4409-ba8f-9edb29688780.asc

11.11.2019

Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)

1424_espd-request.zip

11.11.2019

Załącznik 4 - Istotne postanowienia umowne

1423_zalacznik-4-istotne-postanowienia-umowne.7z

11.11.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Asortymentowo-Cenowa (SAC)

1422_zalacznik-2-do-siwz-szpital-dla-dzieci.xlsx

11.11.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1421_siwz-implanty-dzieciecy.doc