• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 20.09.2018 r. godz. 10:00;
- zmieniono na 24.09.2018 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 20.09.2018 r. godz. 10:30;
- zmieniono na 24.09.2018 r. godz. 11:00
Termin na zadawanie pytań: do 17.09.2018 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartość kwoty 221.000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Zakup i dostawa wyrobów medycznych, drobnego sprzętu medycznego na potrzeby Apteki.

Pakiet nr 1 - Zestawy ochronne;
Pakiet nr 2 - Zestawy do leczenia wodogłowia;
Pakiet nr 3 - Materiał obłożeniowy;
Pakiet nr 4 - Drobny sprzęt okulistyczny (1);
Pakiet nr 5 - Klej do membran kolagenowych;
Pakiet nr 6 - Sterylne pokrowce ochronne;
Pakiet nr 7 - Linie do inwazyjnego pomiaru krwi; 
Pakiet nr 8 - Akcesoria do zestawu do laparoskopii i artroskopii operacyjnej;
Pakiet nr 9 - Sprzęt do hemofiltracji;
Pakiet nr 10 - Zestaw do uzyskiwania osocza bogatopłytkowego (PRP);
Pakiet nr 11 - Akcesoria do defibrylatora;
Pakiet nr 12 - Końcówka tnąca;
Pakiet nr 13 - Fartuchy;
Pakiet nr 14 - Akcesoria  uszne;
Pakiet nr 15 - Akcesoria endoskopowe;
Pakiet nr 16 - Elektrody (1);
Pakiet nr 17 - Akcesoria laparoskopowe i inne;
Pakiet nr 18 - Osłonki na oczy do zabiegów laserem;
Pakiet nr 19 - Płyny do kalibracji sond;
Pakiet nr 20 - Żel do badań elektrofizjologicznych;
Pakiet nr 21 - Worek chirurgiczny laparoskopowy;
Pakiet nr 22 - Drobny sprzęt medyczny, zestawy do niskociśnieniowego drenażu;
Pakiet nr 23 - Zamknięty system do aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi;
Pakiet nr 24 - Akcesoria do diatermii chirurgicznej;
Pakiet nr 25 - Akcesoria do aparatu do znieczulenia Aespire View;
Pakiet nr 26 - Pętla druciana do migdałków;
Pakiet nr 27 - Zestaw drenów wielorazowych do pompy laparoskopowej WOLF;
Pakiet nr 28 - Zgłębnik Gastrostomijny;
Pakiet nr 29 - Specjalistyczny i drobny sprzęt uzupełniający;
Pakiet nr 30 - Sprzęt chirurgiczny;
Pakiet nr 31 - Zamknięty system do aspiracyjno-próżniowego pobierania krwi;
Pakiet nr 32 - Drobny sprzęt medyczny;
Pakiet nr 33 - Neurochirurgiczny sprzęt medyczny;
Pakiet nr 34 - Rękawice;
Pakiet nr 35 - Zestawy rur do respiratorów;
Pakiet nr 36 - Jednorazowe akcesoria , końcówki do ssaka;
Pakiet nr 37 - Zestaw do pomp infuzyjnych;
Pakiet nr 38 - Elektrody do elektrochirurgii;
Pakiet nr 39 - Elektrody EKG;
Pakiet nr 40 - Koce grzewcze;
Pakiet nr 41 - Worek do ewakuacji laparoskopowej;
Pakiet nr 42 - Sprzęt laparoskopowy do posiadanej przez Zamawiającego diatermii ERBE VIO300D i 300S, ICC80, oraz diatermii VALLEYLAB;
Pakiet nr 43 - Akcesoria mocujące, cewniki do kaniulacji;
Pakiet nr 44 - Elektrody do defibrylatora;
Pakiet nr 45 - Nici okulistyczne: Nici  nylonowe, monofilamentowe, niewchłanialne;
Pakiet nr 46 - Sterylne jednorazowe obłożenie chirurgiczne uniwersalne;
Pakiet nr 47 - Opatrunki specjalistyczne;
Pakiet nr 48 - Środki dezynfekcyjne;
Pakiet nr 49 - Paski testowe do pomiaru stężenia ciał ketanowych we krwi (Oddział Neurologii Dziecięcej)Załączniki

Data dodania Załącznik
08.02.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane w BZP pod nr 510025159-N-2019 z dnia 08.02.2019

677_ogloszenie-o-udzieleniu-opublkowane-w-bzp-pod-nr-510025159n2019-z-dnia-08.02.2019.pdf

16.11.2018

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego (częściowe)

282_rozstrzygniecie-czesciowe-na-dzien-16.11.20180001.pdf

08.11.2018

Unieważnienie postępowania w zakresie pakietu nr 46

250_uniewaznienie-postepowania-w-zakresie-pakietu-nr-46.pdf

05.11.2018

Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego (częściowe)

223_rozstrzygniecie-postepowania-przetargowego-spzoz-zsm802018.pdf

11.09.2018

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane dnia 11.09.2018 w BZP pod nr 615297-N-2018

50_ogloszenie-o-zamowieniu-opublikowane-w-bzp-pod-nr-615297n2018-z-dnia-20180911h419.pdf

18.09.2018

Ogłoszenie opublikowane w BZP pod nr 500223718-N-2018 z dnia 18.09.2018 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

49_ogloszenie-opublikowane-w-bzp-pod-nr-500223718n2018-z-dnia-18092018-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniuh419

13.09.2018

Ogłoszenie opublikowane w BZP pod nr 500220357-N-2018 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

48_ogloszenie-opublikowane-w-bzp-pod-nr-500220357n2018-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniuh419.pdf

24.09.2018

Informacja z otwarcia ofert

46_informacja-z-otwarcia-ofert-240920180001h419.pdf

12.09.2018

Ogłoszenie opublikowane w BZP pod nr 500219125-N-2018 z dnia 12-09-2018 o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

47_ogloszenie-opublikowane-w-bzp-pod-nr-500219125n2018-z-dnia-12092018-o-zmianie-ogloszenia-o-zamowieniuh419

12.09.2018

Zmiana do SIWZ z dnia 12.09.2018

38_pismo-w-sprawie-zmiany0001h419.pdf

19.09.2018

Zmieniony załącznik nr 2 do SIWZ dla pakietu nr 23 i nr 31

45_do-publikacji-zalacznik-nr-2-pakiet-nr-23-i-nr-31h419.xlsx

19.09.2018

Pytania i odpowiedzi z dnia 19.09.2018

44_804-odpowiedzi-na-pytania-do-publikacjih419.docx

11.09.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

43_zp802018-siwzsm-osth419.docx

12.09.2018

zmiana Załącznik nr 2 do SIWZ Specyfikacja asortymentowo-cenowa pakiet 21, pakiet 39, pakiet 41

42_zmiana-zalacznik-nr-2-do-siwz-specyfikacja-asortymentowo-cenowa-pakiet-21-pakiet-39-pakiet-41h419.xls

18.09.2018

Zmiana terminów i zmiana do SIWZ z dnia 18.09.2018

41_zmiana-terminow-i-zmiana-do-siwz-z-dnia-18092018-0001h419.pdf

13.09.2018

Zmiana do SIWZ z dnia 13.09.2018

40_zmiana-do-siwz-z-dnia-13092018h419.pdf

11.09.2018

Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja asortymentowo - cenowa

39_zalacznik-nr-2-do-siwz-specyfikacja-asortymentowo-cenowah419.xls