• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 07.02.2020 r.
Termin składania ofert: 11.02.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  11.02.2020 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA
Termin składania ofert: 12.02.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  12.02.2020 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA
Termin składania ofert: 14.02.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  14.02.2020 r. godz. 11:00

UWAGA ZMIANA
Termin składania ofert: 17.02.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  17.02.2020 r. godz. 11:00

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa artykułów gospodarczych i higienicznych dla SP ZOZ ZSM w Chorzowie w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet 1 – MOPY, SPRZĘT DO MYCIA PODŁÓG I INNY DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI
Pakiet 2 – PROFESJONALNE ŚRODKI DO CZYSZCZENIA I PIELĘGNACJI POWIERZCHNI
Pakiet 3 – NACZYNIA JEDNORAZOWE

Załączniki

Data dodania Załącznik
12.05.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1993_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

04.05.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (4)

1958_4.26-wybor-4.pdf

16.04.2020

Unieważnienie wyboru częściowego oferty najkorzystniejszej (3)- w zakresie pakietu nr 1

1912_4.23-uniewaznienie-wyboru-2.pdf

15.04.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (3)

1909_wybor-oferty-najkorzystniejszej-pakiet-nr-1-1.pdf

09.04.2020

Wybór częściowy ofert najkorzystniejszych (2)

1907_wybor-czesciowy-2-www.pdf

28.02.2020

Unieważnienie wyboru częściowego oferty najkorzystniejszej (1)- w zakresie pakietu nr 2

1738_uniewaznienie-wyboru.pdf

25.02.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)

1729_4.8.pdf

12.02.2020

Załącznik nr 1 do Pytania nr 2

1684_zalacznik-nr-1-do-pytania-nr-2.pdf

17.02.2020

Informacja z otwarcia ofert

1697_izo.pdf

12.02.2020

Zmodyfikowany Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

1686_sac-zmodyfikowany.xlsx

03.02.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

1667_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

12.02.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1683_odpowiedzi-na-pytania.pdf

12.02.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3)

1682_ogloszenie-o-zmianie-3.pdf

10.02.2020

Informacja o zmianie terminów (2)

1680_informacja-o-zmianie-terminow-2.pdf

10.02.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

1679_ogloszenie-o-zmianie-2.pdf

06.02.2020

Informacja o zmianie terminów

1672_informacja-o-zmianie-terminow.pdf

06.02.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1671_ogloszenie-o-zmianie.pdf

03.02.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

1669_sac.xlsx

03.02.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1668_siwz.docx