• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 16.12.2019 r.  
Termin składania ofert: 30.12.2019 r. godz. 10:30
Termin otwarcia ofert: 30.12.2019 r. godz. 11:30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: Dostawa leków do apteki szpitalnej (2)”, numer sprawy SP ZOZ ZSM ZP/55/2019
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa leków do apteki szpitalnej dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie. Szczegółowy zakres zamówienia wyszczególniono w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet nr 1 - Leki (23)
Pakiet nr 2 -  Leki (40)
Pakiet nr 3  -  Leki (41)
Pakiet nr 4 -  Leki (42)
Pakiet nr 5 - Leki (43)
Pakiet nr 6 - Cytostatyki (6) -1
Pakiet nr 7 - Cytostatyki (6) -2
Pakiet nr 8  - Cytostatyki (6) -3
Pakiet nr 9 - Cytostatyki (6) -4
Pakiet nr 10  - Cytostatyki (6) -5
Pakiet nr 11 - Interferon (1)
Pakiet nr 12 - Szczepionki
Pakiet nr 13 - Leki na Import Docelowy (1)
Pakiet nr 14 - Leki na Import Docelowy (2)
Pakiet nr 15 - Leki na Import Docelowy (3)
Pakiet nr 16 - Leki (39)
Pakiet nr 17 - Immunoglobuliny (2)
Pakiet nr 18 - Immunoglobuliny (3)
Pakiet nr 19 - Immunoglobuliny (4)
Pakiet nr 20 - Wyrób medyczny

Załączniki

Data dodania Załącznik
05.03.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1755_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

03.02.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)

1670_wybor-oferty-najkorzystniejszej-2.pdf

27.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu nr 2019/S 229-561570

1467_ogloszenie-o-zamowieniu-nr-2019.s-229-561570.pdf

27.11.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1468_siwz-leki-2020-2.docx

27.11.2019

Zalącznik nr 3 do SIWZ -JEDZ

1469_zalacznik-nr-3-do-siwz-jedz.zip

27.11.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

1470_zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx

27.11.2019

Załącznik nr 8 do SIWZ - Klucz publiczny

1471_kluczpubofertapostepowanieide19df1eb-4828-45dc-b3ea-ca60ea148a6c.asc

10.12.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1521_55.1.pdf

10.12.2019

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ -Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

1522_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz.xlsx

10.12.2019

Unieważnienie w zakresie pakietów nr 1 oraz 12

1523_55.2.pdf

16.12.2019

Zmodyfikowany załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

1549_zmodyfikowany-zalacznik-nr-1-do-siwz.docx

16.12.2019

Odpowiedzi na pytania

1550_odpowiedzi-na-pytania.pdf

17.12.2019

Odpowiedź na pytanie

1566_odpowiedzi-na-pytania.tif

30.12.2019

Informacja z otwarcia ofert

1604_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

22.01.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)

1638_wybor-oferty-najkorzystniejszej-1.pdf