• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

  • Izba Przyjęć czynna jest całodobowo
  • Przyjęcia na odddziały szpitalne odbywają się od 8:00
  • W przypadkach "ostrych", wymagających natychmiastowych działań zespołu medycznego lub przyjęć pacjentów dowiezionych przez Pogotowie Ratunkowe, pacjenci przyjmowani są całodobowo

Ważne telefony

Rejestracja
32 349 92 07

 

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11, Pawilon I
(wjazd od strony ul. Pułaskiego)

Izba Przyjęć dla Dorosłych
kliknij, aby powiększyć


Izba Przyjęć dla Dorosłych
Kliknij, aby powiększyć

Przyjęcia

Pacjenci zgłaszający się na Izbę Przyjęć powinni posiadać ze sobą:

  • w przypadku osób ubezpieczonych w śląskim oddziale NFZ – dyskietkę (kartę chipową NFZ)
  • w przypadku osób nieubezpieczonych w śląskim oddziale NFZ lub nieposiadających dyskietki - inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia (np. druk ZUS RMUA, aktualną legitymację ubezpieczeniową, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy)
  • legitymację emeryta lub rencisty
  • dowód osobisty

Zakres działania

Izba Przyjęć udziela natychmiastowej, wczesnej pomocy szpitalnej wszystkim pacjentom w stanie nagłego pogorszenia zdrowia i/ lub bezpośredniego zagrożenia życia. W szpitalnej Izbie Przyjęć udzielane są świadczenia opieki zdrowotnej polegające na wstępnej diagnostyce oraz podjęciu leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych.
Ponadto kadrę lekarską izby przyjęć tworzą specjaliści chirurgii ogólnej i chirurgii urazowo-ortopedycznej oraz lekarze specjaliści - konsultanci z zakresu okulistyki, anestezjologii, ortopedii, neurologii, nefrologii oraz radiologii i diagnostyki obrazowej.

Zespół izby przyjęć

dr n. med. Beata Reszka
Kierownik Izby Przyjęć

Daniela Ligocka
Pielęgniarka oddziałowa

Galeria

Załączniki

Data dodania Załącznik
24.11.2018

Dokumenty potwierdzające prawo do świadczeń

304_dokumentypotpr.pdf