• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Oddział pracuje w trybie całodobowym

Informacje dla pacjentów

  • Pacjenci przyjmowani są na oddział w trybie planowym, wg harmonogramu, tj. od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 - 10:00, po wcześniejszym ustaleniu terminu w sekretariacie oddziału chirurgii
  • Zapisy na zabieg lub badanie na oddziale Chirurgii Ogólnej odbywają się:

   osobiście - we wtorki i środy między godziną 10:00 a 13:00, na oddziale Chirurgii Ogólnej (pawilon nr 1, piętro 2)
   telefonicznie - codziennie między godziną 9:00 – 14:00, pod numerem tel. 32 34 99 160.

   Osoby zapisujące się na zabieg lub do badania powinny mieć przygotowane: numer PESEL oraz numer skierowania.

  • Pacjenci zgłaszający się na oddział powinni posiadać:
   • dowód osobisty
   • legitymację emeryta lub rencisty
   • w przypadku osób nieubezpieczonych w śląskim oddziale NFZ  - inny dokument potwierdzający posiadanie ubezpieczenia (np. druk ZUS RMUA, aktualną legitymację ubezpieczeniową, aktualne zaświadczenie z zakładu pracy)
  • Odbiór wyników badania histopatologicznego odbywa się w każdy czwartek między godziną 9:00 a 14:00.
   Aby odebrać wynik należy mieć przy sobie dowód osobisty lub upoważnienie.
  • Pacjent powinien zabrać ze sobą kubek, sztućce oraz jeśli chce talerz/miskę – posiłki będą wydawane w pojemnikach jednorazowych – w przypadku braku ww. artykułów pacjent otrzyma sztućce plastikowe, kubek jednorazowy.

Zasady odwiedzin:

codziennie w godzinach: 14.00 - 16.00

Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są osobom uprawnionym przez personel lekarski w trakcie odwiedzin do godziny 15.00 lub pod numerem telefonu: 32 34 99 235/ -157/- 159 codziennie w godzinach 12.00 - 14.00

Ważne telefony

Lekarz kierujący oddziałem
32 349 91 57

Dyżurka Lekarska
32 349 91 59 
32 349 92 35 

Pielęgniarka koordynująca
32 349 91 66

Dyżurka Pielęgniarska
32 349 91 98

Sekretariat
32 3499 160

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11
Pawilon I, Piętro I


Kliknij aby powiększyć

Zespół oddziału

 • Lekarz kierujący oddziałem
  lek Michał Glogasa  - specjalista chirurgii ogólnej, specjalista medycyny paliatywnej, specjalista medycyny sportowej

 • Zastępca Lekarza kierującego oddziałem
  lek. Jan Lewandowski - specjalista chirurgii ogólnej

 • lek. Żywisław Mendel -  specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Andrzej Zurek  - specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Michał Głowacz- specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Przemysław Król - specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Przemysław Rył - specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Krystian Wasylik  - specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Jerzy Richta  - chirurg
 • lek. Mikołaj Rybka-  rezydent- w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej
 • lek. Radosław Wróblewski - rezydent - w trakcie specjalizacji z chirurgii ogólnej

 • Pielęgniarka koordynująca
  mgr Agnieszka Jędrzejczyk  Lekarze specjaliści współpracujący z oddziałem:
 • dr hab. n. med. Marek Paul- specjalista chirurgii plastycznej
 • lek Paweł Mońka – specjalista onkologii klinicznej
 • lek. Magda Socha-Stojek – specjalista radioterapii onkologicznej
 • lek. Sławomir Wojczyk – specjalista chirurgii naczyniowej

W skład  oddziału wchodzi zespół fizjoterapeutów oraz zespół psychologów.

Oddział posiada akredytację na  miejsca specjalizacyjne w zakresie chirurgii ogólnej.