• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Oddział pracuje w trybie całodobowym

Informacje dla pacjentów

 • Pacjenci przyjmowani na oddział w trybie planowym zgłaszają się ze skierowaniem z poradni chirurgicznej lub lekarza pierwszego kontaktu, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu w sekretariacie oddziału chirurgii
 • Pacjent przyjmowany na Oddział (na leczenie) powinien psiadać: skierowanie, dowod osobisty i kartę NFZ (woj. śląskie)

Ważne telefony

Lekarz kierujący oddziałem
32 349 91 57

Dyżurka Lekarska
32 349 91 59 – oddział żeński
32 349 92 35 – oddział męski

Dyżurka Pielęgniarska
32 349 91 98

Pielęgniarka oddziałowa
32 349 91 66

Sekretariat
32 3499 160

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11
Pawilon I, Piętro I


Kliknij aby powiększyć

Zakres działania

Oddział wykonuje badania w zakresie USG, Dopplera, endoskopii - w pełnym zakresie (diagnostycznie i terapeutycznie), zaopatrzenie żylaków przełyku, tamowanie krwotoków z przewodu pokarmowego, pełny zakres operacji w obrębie przewodu pokarmowego i tkanek miękkich. Oddział pełni całodobowe dyżury w zakresie ostrych przypadków chirurgicznych.

Dokonania

Oddział chirurgii wyposażono niedawno w gammakamerę, nowoczesne urządzenie diagnostyczne, pozwalające na komfortową detekcję węzła wartowniczego. Gammakamera umożliwia lokalizację tzw. wartownika, czyli pierwszego węzła chłonnego od guza nowotworowego. Jeśli rak daje przerzuty, to najpierw daje do wartownika. Odnalezienie tego węzła i zbadanie go histopatologicznie umożliwia określenie prawdopodobieństwa przerzutów w węzłach chłonnych raka piersi lub czerniaka. Odnalezienie i wycięcie wartownika oraz stwierdzenie, że nie ma w nim przerzutów, pozwala ocalić pozostałe węzły chłonne. Urządzenie to jest w pełni bezpieczne i mogą z niego korzystać również noworodki i osoby z chorobami serca.

Zakup gammakamery daje możliwość postępowania zgodnie ze współczesnymi zaleceniami. Wszystkie polskie i światowe towarzystwa onkologiczne nakazują wykonywanie biopsji węzła wartownika u pacjentów, którzy się do tego kwalifikują. Oznacza to, że wkrótce będziemy mogli nieść skuteczniejszą pomoc większej liczbie pacjentów.

Zespół oddziału

 • Michał Glogasa
  Lekarz - specjalista chirurgii ogólnej
  Lekarz - specjalista medycyny paliatywnej
  Lekarz kierujący oddziałem
 • Jan Lewandowski
  Specjalista chirurgii ogólnej
  Zastępca Lekarza kierującego oddziałem
 • Michał Głowacz
  Lekarz - specjalista chirurgii ogólnej
 • Żywisław Mendel
  Lekarz - specjalista chirurgii ogólnej
 • Andrzej Zurek
  Lekarz - specjalista chirurgii ogólnej
 • Przemysław Król
  Lekarz - specjalista chirurgii ogólnej
 • Przemysław Rył
  Lekarz - specjalista chirurgii ogólnej
 • Jerzy Richta
  Lekarz - specjalista chirurgii ogólnej
 • Krystian Wasylik
  Lekarz rezydent
 • Mikołaj Rybka
  Lekarz rezydent
 • Bogumiła Janota
  p.o. Pielęgniarki oddziałowej

Galeria