• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Oddział pracuje w trybie całodobowym

Informacje dla pacjentów

 • Oddział nie pełni ostrych dyżurów i pracuje w trybie planowym i pilnym
 • Przyjęcia w trybie pilnym odbywają się poprzez Izbę Przyjęć Ogólną Szpitala w ilości i trybie wcześniej ustalonym przez Ordynatora Oddziału Geriatrycznego
 • Przyjęcia w trybie planowym odbywają się  poprzez Izbę Przyjęć Oddziału Geriatrycznego poprzedzonego kwalifikacją Ordynatora Oddziału lub Lekarza pracującego na oddziale, którego wyznaczył Ordynator Oddziału. Podstawą kwalifikacji do pobytu planowego, oprócz skierowania lekarskiego są: wypełniony przez Lekarza Kierującego dodatkowy formularz (kliknij, aby pobrać) oraz dokumenty potwierdzające dotychczasowy przebieg leczenia

Podstawą przyjęcia na oddział jest:

 • skierowanie lekarskie zgodne z obowiązującymi przepisami o kierowaniu do szpitala,
 • obecność objawówlub schorzeń uzasadniających leczenie na Oddziale Geriatrycznym,
 • kryterium wiekowe > 60 roku życia

Uwaga!

 • Ważnym, dodatkowym  kryterium kwalifikowania będzie wielochorobowosć i wiek 75+
 • Stwierdzane  ostre psychozy, stany niesprawności nierokujące poprawy, stany terminalne oraz stany wynikające z braku opieki i powody socjalne nie stanowią wskazań do hospitalizacji w oddziale geriatrycznym.
 • Średni czas pobytu chorego na oddziale nie powinien przekraczać 9 dni.

Uwaga!
Oddział nie spełnia roli Zakładu  Pielęgnacyjno – Opiekuńczego,  Hospicjum, Domu Opieki Społecznej

Rejestracja

Zgłoszenie się ze skierowaniem i kartą NFZ (woj. śląskie)

Dokładniejszych informacji dotyczących kolejki oczekujących udzielamy pod nr telefonu: 32 349 97 06.

Telefony

Lekarz kierujący oddziałem
32 349 97 42

Dyżurka Lekarska
32 349 97 32

Dyżurka Pielęgniarska
32 349 97 31

Pielęgniarka oddziałowa
32 349 97 90

Sekretariat
32 349 97 06

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11
Pawilon X, piętro I


Kliknij aby powiększyć

Zakres działania

Oddział Geriatrii to wysokospecjalistyczny ośrodek  o charakterze diagnostycznym, terapeutycznym, rehabilitacyjnym i szkoleniowym, nastawiony na kompleksowe zajmowanie się problemami osób starszych.

Oddział funkcjonuje w nowo wybudowanym pawilonie przy ul. Strzelców Bytomskich od lipca 2018 roku r. Został utworzony z Pododdziału Geriatrycznego dotychczas funkcjonującego w ramach Oddziału Wewnętrznego z Pododdziałem Geriatrii. Rocznie na 30 łóżkach geriatrycznych leczonychjest ok.1100 pacjentów. Utworzenie oddziału ma związek z sytuacją demograficzną Miasta Chorzowa (duże zapotrzebowanie na świadczenia medyczne dla osób starszych, ze względu na bardzo dużą ilość mieszkańców powyżej 65 roku życia jak i statystycznie większą ilość domów pomocy społecznej i zakładów pielęgnacyjno opiekuńczych).Do dyspozycji  pacjentów: są  2 i 3-osobowe sale wyposażone w węzły sanitarne oraz TV.

W oddziale zatrudnionych jest 2 lekarzy posiadających specjalizacje zarówno z geriatrii, jak i  chorób wewnętrznych. Taka ilość specjalistów z geriatrii pracujących w jednym oddziale jest rzadkością w skali kraju. Dodatkowo lekarze są wyszkoleni w wykonywaniu badań gastroskopowych, kolonoskopowych,  ukg, co pozwala na pogłębienie diagnostyki we własnym oddziałowym zakresie.
Specyfika  oddziału wymaga  zatrudnienia  psychologów i rehabilitantów, jak również zespołu pielęgniarskiego doświadczonego  w pracy z  pacjentami w podeszłym wieku. Taka struktura zatrudnienia spełnia najwyższe standardy zespołów diagnostyczno terapeutycznych wymaganych  w prawidłowo działającym  oddziale  geriatrycznym.

Rehabilitanci ćwiczą z pacjentami na profesjonalnej sali rehabilitacyjnej.   Poza tym do ich dyspozycji jest 6 łóżek specjalnie przystosowanych do ćwiczeń z pacjentami leżącymi.
Bezpośredni dostęp do wysokospecjalistycznych  badań diagnostycznych  oraz ścisła współpraca z licznymi specjalistami zatrudnionymi w Zespole Szpitali Miejskich  pozwala na leczenie starszych pacjentów zgodnie z najwyższymi medycznymi standardami  daleko przekraczającymi zakres szpitala powiatowego.

Ze względu na swój profil oddział posiada duże doświadczenie w leczeniu chorób psychogeriatrycznych: otępień i depresji. Podstawową procedurą w oddziale jest wykonywanie u starszych pacjentów Całościowej Oceny Geriatrycznej, która obejmuje sferę biologiczną, psychologiczną i socjalną. Przeprowadzenie tej oceny pozwala określić stan funkcjonalny osoby starszej i wyznacza jego ewentualne potrzeby  terapeutyczno opiekuńcze i jasno określają konieczność i zakres opieki poza oddziałem szpitalnym i umożliwiają powrót do życia społecznego w najszerszym możliwie zakresie.   Szczególnie dzięki współpracy z gastroenterologiem, reumatologiem i neurologiem wypracowano najwyższe standardy diagnostyczno terapeutyczne chorób układu ruchu, pokarmowego i nerwowego osób starszych.


Oddział Geriatrii to również  duży ośrodek szkoleniowy posiadający akredytację na 12 miejsc specjalizacyjnych    w zakresie geriatrii , w którym szkolą  się lekarze z całego kraju.

Zespół oddziału


 • Ewa Swołek-Socha
  Lekarz - specjalista geriatrii
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
  Lekarz kierujacy Oddziałem
 • Vioetta Bernais
  Lekarz - specjalista geriatrii
  Lekarz - specjalista chorób wewnętrznych
  Zastępca Lekarza kierującego oddziałem
 •  Agnieszka Kocjan-Grzegorzek
  Lekarz rezydent
 • Małgorzta Podlak-Lubczyńska
  Lekarz rezydent
 • Karolina Krzywkowska
  Psycholog

 • Gabriela Stępień
  Pielęgniarka
  p.o. Pielęgniarki oddziałowej

 • Zuzanna Bazylewicz
  mgr fizjoterapii
 • Damian Hampel
  mgr fizjoterapii

Galeria

Załączniki

Data dodania Załącznik
21.10.2018

Kwestionariusz przyjęcia na Oddział Geriatrii

109_kwestionariusz-przyjecia-geriatria-chorzow.pdf