• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

 • Przyjęcie do oddziału Klinicznego Hematologii i Profilaktyki Chorób Nowotworowych odbywa się na podstawie skierowania lekarskiego, które należy zgłosić (telefonicznie lub e-mailem) do sekretariatu oddziału
 • Dokładniejszych informacji dotyczących kolejki oczekujących udzielamy telefonicznie

Informacje dla pacjentów

 • Przyjęcie na oddział ustalane jest na podstawie skierowania
 • O terminie przyjęcia decyduje lekarz kierujący oddziałem lub w razie jego nieobecności zastępca albo lekarz do tego wyznaczony
 • Terminarz przyjęć znajduje się w sekretariacie oddziału
 • O kolejności przyjęć decyduje termin wpłynięcia skierowania
  Przyjęcia pilne, poza kolejnością są możliwe w sytuacji stanów zagrażających życiu
  O takiej kwalifikacji decyduje lekarz odpowiedzialny za ustalanie terminu na podstawie dostarczonej dokumentacji
 • Oddział nie prowadzi przyjęć w trybie ostrym (dyżurowym)
  Przyjęcie jest możliwe tylko po wcześniejszym ustaleniu terminu.
 • Pacjent powinien zabrać ze sobą kubek, sztućce oraz jeśli chce talerz/miskę – posiłki będą wydawane w pojemnikach jednorazowych – w przypadku braku ww. artykułów pacjent otrzyma sztućce plastikowe, kubek jednorazowy.

Zasady odwiedzin:
codziennie w godzinach 13.00-16.00

Ewentualne ograniczenia mogą się wiązać z sytuacją epidemiologiczną i są dostępne na terenie kliniki.


Informacje o stanie zdrowia pacjenta udzielane są osobom uprawnionym są przez lekarza prowadzącego pod numerem telefonu: 32 34 99 725/737


Ważne telefony

Sekretariat oddziału
32 349 97 23
e-mail: hematologia@zsm.com.pl

Dyżurka Lekarska
32 349 97 25
32 349 97 37

Dyżurka Pielęgniarska
32 349 97 27
32 349 97 33

Pielęgniarka oddziałowa:
32 349 97 34

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Strzelców Bytomskich 11
Pawilon X, piętro II


Kliknij aby powiększyć

Zakres działania

Oddział hematologiczny został uruchomiony w ramach ZSM w Chorzowie w styczniu 2009 roku. Obecnie dysponuje on 30 łóżkami stacjonarnymi oraz 5 stanowiskami do podawania chemioterapii w trybie jednodniowym. W roku 2011 liczba hospitalizacji sięgnęła liczby 3000. Zajmujemy się leczeniem osób dorosłych.

W oddziale prowadzona jest diagnostyka i leczenie wszystkich chorób onkohematologicznych: ostrych białaczek szpikowych i limfoblastycznych, przewlekłych białaczek szpikowych i limfocytowych, chłoniaków, gammapatii (w tym szpiczaka plazmocytowego), zespołów mielodysplastycznych (MDS) oraz innych rzadszych schorzeń.

Prowadzi również diagnostykę i leczenie niedokrwistości, małopłytkowości, zaburzeń liczbowych oraz jakościowych dotyczących białych krwinek, a także diagnostykę i leczenie skaz krwotocznych (w tym hemofilii).
Chorzy ze wskazaniami do leczenia z wykorzystaniem przeszczepiania komórek krwiotwórczych szpiku lub krwi obwodowej kierowani są do tego typu leczenia do Oddziałów Transplantacji Szpiku.

Oddział Hematologiczny w Chorzowie jest zaliczony do ośrodków Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG), Polskiej Grupy Leczenia Chłoniaków (PLRG) oraz Polskiej Grupy Szpiczakowej i bierze udział w pracach i projektach tych grup badawczych.

Oddział Hematologiczny w Chorzowie aktywnie bierze udział w badaniach klinicznych sponsorowanych przez kampanie farmaceutyczne, czym przyczynia się w sposób istotny do rozwoju metod diagnostycznych i leczniczych w chorobach hematologicznych, a dzięki temu chorzy tu leczeni mają bezpłatny dostęp do najnowszych leków, które nierzadko nie są objęte standardowo finansowaniem NFZ. Tego typu leczenie daje możliwość korzystania z dodatkowej opcji postępowania terapeutycznego, co jest szczególnie istotne w sytuacji oporności na standardowe postępowanie. Dotyczy to szczególnie chorób onkologicznych.

Oddział współpracuje z innymi oddziałami i szpitalami w zakresie konsultowania chorych. Konsultacje w Oddziale Hematologicznym z ewentualną diagnostyką szpiku są prowadzone na bieżąco, po ustaleniu terminu z lekarzem prowadzącym oddział lub jego zastępcą.

Współpraca z Śląskim Uniwersytetem Medycznym

Oddział Kliniczny Hematologii i Profilaktyki Chorób Nowotworowych jest jednostką Wydziału Nauk o Zdrowiu w Bytomiu (WNOZB) Ślaskiego Uniwersytetu Medycznego (SUM) w Katowicach. Na terenie jednostki prowadzona jest dydaktyka dla studentów WNOZB oraz Wydziału Medycznego SUM w Zabrzu.

Na terenie jednostki realizowane są prace licencjackie, magisterskie i doktoraty.

Szkolenia i konferencje

 • Oddział Hemematologii i Profilaktyki Chorób Nowotworowych prowadzi szkolenie lekarzy w zakresie hematologii przewidziane programem specjalizacji z chorób wewnętrznych i innych specjalizacji
 • Od 2011 roku organizuje Chorzowskie Konferencje Naukowo-Szkoleniowe poświęcone diagnostyce i leczeniu zaburzeń hemostazy. Konferencja jest organizowana raz w roku w listopadzie
 • Od 2012 roku organizuje konferencję Śląskie Debaty Hematologiczne, której ideą jest interdyscyplinarna dyskusja hematologów ze specjalistami innych dziedzin medycyny na temat współdziałania przy leczeniu chorych

 • Więcej na ten temat można się dowiedzieć na stronie Internetowej Śląskie Debaty Hematologiczne
 • Relacje cyfrowe ze Ślaskiech Debat Hematologicznych dostępne są  tutaj (dla zalogowanych użytkowników)
 • Więcej na temat osiągnieć naukowych prof. nadz. dr hab. n. i n. o zdr. med. Sebastiana Grosickiego

 • Warto odwiedzić     

Hematologia wyróżniona certyfikatem

W 2016 roku Oddział hematologiczny SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie został wyróżniony certyfikatem w trosce o pacjenta jako pierwszy na Śląsku. Przyznany certyfikat to sygnał dla chorych z przewlekłą białaczką szpikową oraz ich rodzin, że w tym ośrodku pacjenci otrzymają profesjonalną pomoc, merytoryczne wsparcie oraz szereg niezbędnych informacji dotyczących choroby i jej celów terapeutycznych. Oddział zapewnia kompleksową opiekę, dodatkowe wsparcie pacjentów oraz edukację w zakresie celów terapeutycznych, zasad prawidłowego przyjmowania leków czy istoty wizyt i badań kontrolnych. W trosce o pacjenta to program dedykowany pacjentom hematologicznym i onkologicznym, w tym również chorym na przewlekłą białaczkę szpikową (PBSz), którego ideą jest wsparcie chorych we właściwym monitorowaniu leczenia, zrozumieniu prawidłowego przyjmowania terapii oraz stosowaniu się do zaleceń lekarzy.

Zespół oddziału

 • Lekarz kierujący oddziałem
  Prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Sebastian Grosicki - specjalista hematologii,  specjalista chorób wewnętrznych

 • Zastępca Lekarza kierującego oddziałem
  dr n. med. Ewa Bodzenta - specjalista hematologii, spcjalista chorób wewnętrznych

 • lek. Aleksandra Melisz - specjalista  hematologii, specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Marcin Fejklowicz- specjalista hematologii, specjlista chorób wewnętrznych
 • lek. Piotr Małecki  - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Izabela Kozłowska - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Ilona Szypuła-Perkosz - specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Aleksandra Jędrocha-Prus - specjalista chorób wewnętrznych
 • dr n. med. Karolina Kociszewska - w trakcie specjalizacji z hematologii
 • lek. Zofia Spyra-Górny -  w trakcie specjalizacji z  hematologii

 • Pielęgniarka oddziałowa
  mgr Barbara Rother  - specjalista pielęgniarstwa onkologicznego

W skład  oddziału wchodzi zespół fizjoterapeutów oraz zespół psychologów.

Galeria

Załączniki

Data dodania Załącznik
23.11.2018

Program Śląskich Debat Hematologicznych 2013

300_sdh2013.pdf

23.11.2018

Program Śląskich Debat Hematologicznych 2016

301_sdh2016.pdf

23.11.2018

Program Śląskich Debat Hematologicznych 2018

302_sdh2018.pdf