• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Oddział pracuje w trybie calodobowym

Informacje dla pacjentów

 • Warunkiem przyjęcia do Oddziału Neurologii jest skierowanie przez lekarza (z wyjątkiem stanów nagłych!)
 • Termin przyjęcia należy ustalić osobiście dostarczając skierowanie do pok. nr 21 lub zadzwonić do sekretariatu o/neurologii dziecięcej (pod nr tel. 32 3490-150) podając kod dostępu i pesel dziecka (e-skierowanie).
 • W dniu przyjęcia zgłosić się na Izbę Przyjęć budynek D, I piętro (pacjent z rodzicem lub opiekunem prawnym) w godz.:

        - poniedziałek 7.15;
        - wtorek, środa, czwartek, piątek: 7.30.

 • Dziecko musi być zdrowe (bez kataru, kaszlu, gorączki, biegunki, wymiotów, itp.) – znieczulenie ogólne do badań możliwe w odstępie 3 tygodnie po infekcji dróg oddechowych leczonej antybiotykiem.
 • W przypadku objęcia opieką endokrynologa, neurochirurga, kardiologa – konieczna zgoda na wykonanie badania rezonansu magnetycznego oraz znieczulenie ogólne (opinia na piśmie).
 • Dla dzieci leczących się w poradniach specjalistycznych, konieczne jest pisemne zaświadczenie o diagnostyce i przyjmowaniu leków na stałe!
  Brak zaświadczenia wiąże się z odmową przyjęcia na oddział.
 • Dziecko musi być na czczo (tzn. bez jedzenia i picia także wody), w przypadku dzieci starszych od wieczora poprzedniego dnia, w przypadku niemowląt ostatni posiłek do godz. 5.00 rano w dniu przyjęcia.
 • W dniu przyjęcia nie podawać porannej dawki leków przeciwpadaczkowych. Poprzedniego dnia leki podać zgodnie z dotychczasowymi zaleceniami. Pozostałe leki podać z małą ilością wody do godz. 5.00
 • Konieczne dokumenty: Książeczka Zdrowia Dziecka, karta chipowa, kserokopie dotychczasowej dokumentacji medycznej (wypisy, opinie psychologa, logopedy, psychiatry – do pozostawienia w dokumentacji szpitalnej), kalendarzyk napadów padaczkowych, zdjęcia tomografii, rezonansu magnetycznego, dokument świadczący o ubezpieczeniu.
 • U dzieci z zaburzeniami napadowymi, w miarę możliwości ich nagranie, celem przedstawienia lekarzowi.
 • Rzeczy potrzebne: piżama, kapcie, zmiana bielizny, ręcznik, mydło (najlepiej w płynie), szczoteczka, pasta do zębów, talerzyk, kubek
 • Nie zapewniamy łóżka rodzicom.
 • Rodzic na oddziale może skorzystać z lodówki (jedzenie w pojemniku lub woreczku opisane imieniem i nazwiskiem), kuchenki mikrofalowej, czajnika bezprzewodowego (zabrać mały termosik do wrzątku), możliwość skorzystania ze sklepiku szpitalnego, możliwość wykupienia
  obiadu w cateringu (płatne gotówką).
 • Dziecko ma zapewnione 3 posiłki. Dodatkowe jedzenie dla dzieci wyłącznie w małych porcjach (soczki w małych kartonikach lub butelkach, małe jogurty, umyte owoce)
 • Koniecznie zdjąć całą biżuterię (w tym wszystkie kolczyki!!!!!), zmyć makijaż.
 • Zalecane jest, aby na sali z dzieckiem przebywała w tym samym czasie tylko jedna osoba dorosła (bezwzględnie zdrowa!). Dzieci do lat 14, nie będące pacjentami, nie powinny przebywać na Oddziale.
 • Personel oddziału nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub zniszczenie cennych przedmiotów przyniesionych przez pacjentów (telefony komórkowe, biżuteria, laptopy, itp.). Możliwość umieszczenia w depozycie w dyżurce pielęgniarskiej.
 • W trakcie pobytu na oddziale rodzice proszeni są o stosowanie się do Regulaminu Oddziału.

W razie jakichkolwiek zmian (np. choroba dziecka) prosimy o kontakt pod nr 32 349 00 85 (w tygodniu, w godz. 11.00-15.00)
Dyżurki lekarskie mieszczą się w budynku 2, wejście B, piętro IV

Ważne telefony

Ordynator
32 349 00 27

Dyżurka Lekarska
32 349 00 85

Dyżurka Pielęgniarska
32 349 00 20

Pielęgniarka oddziałowa
32 349 00 20

Sekretariat
32 349 01 50

Karta praw dziecka

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Władysława Truchana 7
Budynek 2, wejście B, piętro I


Kliknij aby powiększyć


Kliknij, aby powiększyć

Zakres działania

W Oddziale Neurologii Dziecięcej diagnozujemy i leczymy dzieci w wieku od 1 miesiąca do 18 roku życia w zakresie wszystkich schorzeń układu nerwowego w tym:

 • padaczki, zwłaszcza lekoopornej (wszystkie formy terapii, w tym dieta ketogenna, kwalifikacja do leczenia neurochirurgicznego i wszczepiania stymulatora nerwu błędnego, kontrola VNS)
 • bólów głowy
 • skórno-nerwowych ( w tym stwardnienie guzowate, neurofibromatoza)
 • nerwowo- mięśniowych ( w tym rdzeniowy zanik mięśni- program lekowy, dystrofia mięśniowa z mutacją punktową-program lekowy)
 • demielinizacyjnych (w tym SM- program lekowy)
 • chorób infekcyjnych układu nerwowego (w tym neuroboreliozy)
 • chorób neurologicznych wymagających leczenia immunoglobulinami- program lekowy
 • mózgowego porażenia dziecięcego
 • chorób neurometabolicznych
 • encefalopatii postępujących
 • chorób naczyniowych (udary)
 • wad wrodzonych
 • zaburzeń neurorozwojowych
 • guzów mózgu i rdzenia kręgowego (diagnostyka)

Dzieci z padaczką (w tym lekooporną), które trafiają do naszego Oddziału, mają w zależności od potrzeb przeprowadzaną pełną diagnostykę metaboliczną, elektrofizjologiczną oraz obrazową: MRI, PET-CT. Umożliwia to kwalifikację do właściwej formy leczenia: farmakologicznego- zgodnie z najnowszą wiedzą, neurochirurgicznego w ścisłej współpracy z Kliniką Neurochirurgii GCZD w Katowicach.  W oddziale prowadzimy też (po precyzyjnym ustaleniu wskazań i wykluczeniu przeciwwskazań) leczenie dietą ketogenną. Aktualnie posiadamy w tej dziedzinie największe doświadczenie w Polsce i jesteśmy postrzegani jako ośrodek wiodący- prowadzimy kursy i szkolenia dla innych Klinik i Oddziałów. Opracowaliśmy protokół leczenia dietą ketogenną, który stosowany jest także w innych ośrodkach w Polsce. W oparciu o doświadczenia Oddziału powstała wydana przez PZWL książka „Dieta ketogenna- kiedy nie pomagają leki przeciwpadaczkowe” autorstwa dr n. med. Magdaleny Dudzińskiej, przewodniczącej Polskiej Grupy Roboczej ds. Diety Ketogennej przy Polskim Towarzystwie Neurologów Dziecięcych.

Oddział prowadzi programy lekowe refundowane przez NFZ:

 • Pacjentów ze stwardnieniem rozsianym lekami pierwszej i drugiej linii. Dzieci kwalifikowane są do niego po spełnieniu wymaganych kryteriów.
 • Od 2019r. realizujemy przełomowy dla medycyny program leczenia dzieci z rdzeniowym zanikiem mięśni (SMA) lekiem Spinraza (Nursinersen), a od września 2022 r. także Zolgensma (onasemnogen abeparwowek) oraz Evrysdi (risdiplam).
 • Leczenia chorych z dystrofia mięśniowa Duchenne’a spowodowaną mutacją nonsensowną w genie dystrofiny lekiem Ataluren.
 • Leczenia immunoglobulinami chorób neurologicznych.

Oddział dysponuje szerokim zapleczem diagnostycznym. Na terenie szpitala znajdują się pracownie:

 • EEG: badania EEG w czuwaniu i śnie spontanicznym u dzieci w każdym wieku na wysokiej klasy aparacie EEG
 • Video-EEG: wykonywane są badania we śnie i w czuwaniu dzieci w każdym wieku, z równoczesną rejestracją wideo szczególnie przydatne w diagnostyce napadów padaczkowych i ich różnicowaniu z częstymi u dzieci napadami o charakterze niepadaczkowym.
 • USG: badania przezciemiączkowe głowy u niemowląt, a także badania dopplerowskie dużych tętnic zewnątrzmózgowych
 • TK: badania radiologiczne wykonywane szczególnie u dzieci po urazach głowy
 • MRI: badania obrazowe we wszystkich schorzeniach układu nerwowego zgodnie ze wskazaniami klinicznymi
 • PET/CT: badania z zakresu medycyny nuklearnej z użyciem radioizotopu FDG u dzieci z padaczką lekooporną kwalifikowanych do leczenia neurochirurgicznego.

Ponadto Oddział współpracuje z pracownią EMG, gdzie wykonywane są badania u dzieci z podejrzeniem chorób nerwów i mięśni.

U naszych pacjentów, w zależności od wskazań, klinicznych wykonywany jest szeroki panel badań laboratoryjnych w doskonale wyposażonych laboratoriach naszego Szpitala, a w razie potrzeby innych renomowanych pracowni w Polsce (np. CZD w Warszawie, IMiDz w Warszawie, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie i innych).  W zależności od wskazań wykonywane są także badania genetyczne w renomowanych pracowniach zajmujących się taką diagnostyką.
Jeśli zachodzi taka potrzeba, dzieci leczone w Oddziale są rehabilitowane przez doświadczonych fizjoterapeutów.

W procesie diagnostyki i opieki nad dzieckiem bierze udział psycholog kliniczny.
Ponadto w leczenie dzieci, zwłaszcza dietą ketogenną, zaangażowany jest także dietetyk o wielkim doświadczeniu w prowadzeniu tej formy terapii.


Zespół oddziału

 • Marcin Chyra
  dr n. med. - Specjalista neurologii dziecięcej. Specjalista pediatra
  Ordynator
 • Teresa Kleist
  Lekarz - Specjalista neurologii dziecięcej. Pediatra
  Zastępca Ordynatora
 • Magdalena Dudzińska
  dr n. med. - Specjalista neurologii dziecięcej. Pediatra
 • Elżbieta Piasecka-Frąc
  Lekarz - Specjalista neurologii dziecięcej
 • Danuta Stettner
  Lekarz - Specjalista neurologii dziecięcej. Specjalista pediatra
 • Anna Skorecka
  Lekarz rezydent - w trakcie specjalizacji z neurologii dziecięcej
 • Agnieszka Radwan
  Lekarz rezydent - w trakcie specjalizacji z neurologii dziecięcej 

 • Joanna Kurpisz
  Pielęgniarka oddziałowa
 • Agata Basek
  mgr Psycholog kliniczny
 • Justyna Drapik
  mgr Dietetyk
 • Patrycja Zajonc
  mgr Dietetyk

Załączniki

Data dodania Załącznik
24.01.2022

Informacje dla pacjenta

3030_informacje-dla-pacjenta.pdf

13.09.2023

Ankieta anestezjologiczna

3758_ankieta-anestezjologiczna.pdf

09.04.2024

Ankieta anestezjologiczna (język ukraiński)

4411_3754ankieta-anestezjologicznaua.pdf

09.04.2024

Zgoda na wykonanie punkcji lędźwiowej (język ukraiński)

4412_zgoda-na-pl-wersja-poprawionaua.pdf