• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Poniedziałek 8.00 15.00
Wtorek 8.00 15.00
Środa 8.00 18.00
Czwartek 8.00 15.00
Piątek 8.00 15.00

Rejestracja

Do pracowni można się zarejestrować telefonicznie w godzinach otwarcia
32 349 00 10

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Władysława Truchana 7
Budynek 1, wejście E, parter


Kliknij aby powiększyć

Zakres działania

Audiologia, dział nauk medycznych z dziedziny otorynolaryngologii, jest nauką zajmującą się słuchem - jego zaburzeniami i leczeniem. Badania diagnostyczne w zakresie audiologii pozwalają bardzo wcześnie i dokładnie wykryć wadę słuchu bez względu na wiek badanej osoby. Istnieją różnorodne metody badań słuchu w zależności od wieku, rodzaju ubytków czy stopnia niedosłuchu.
Zarówno dla otolaryngologa jak i audiologa podstawą odpowiedniej diagnozy są badania diagnostyczne, polegające na dokładnym zbadaniu przegrody nosa, gardła, krtani oraz uszu przy użyciu najnowocześniejszych, dostępnych metod, sprzętu i aparatury medycznej.

Badania z zakresu audiologii dzieli się na:

 • audiometrię tonalną - jedna z najczęściej stosowanych metod subiektywnego badania słuchu. Jej głównym celem jest ocena progu słyszenia, pozwalająca określić rodzaj oraz stopień upośledzenia tego zmysłu. Badanie to polega na pomiarze przy przewodnictwie powietrznym lub kostnym, ubytku słuchu dla tonów sinusoidalnych o różnych częstotliwościach. Wyniki są prezentowane w postaci krzywych ? audiogramów, które przedstawiają próg słyszenia. 
  Badana osoba zapraszana jest do specjalnej, wyciszonej kabiny pomiarowej, gdzie badanemu zakładane są słuchawki oraz wyposaża się ją w tzw. przycisk odpowiedzi. Do ucha podawany jest ton pomiarowy o ściśle określonym natężeniu i częstotliwości. Zadanie pacjenta polega na sygnalizowaniu przez naciśnięcie przycisku, poziomu, przy którym zaczyna słyszeć jakikolwiek dźwięk. Po każdej odpowiedzi oznaczającej zasłyszany dźwięk, osoba badająca zmniejsza głośność. W ten sposób oznaczany jest najcichszy sygnał słyszany przez badanego. Po wykonaniu badania dla jednego ucha, jest ono powtarzane dla ucha przeciwnego.
 • tympanometrię (audiometria impedancyjna) - obiektywną, nieinwazyjną metodą badania ucha środkowego. Polega na mierzeniu odbicia fali dźwiękowej od błony bębenkowej podczas zmiany ciśnienia w kanale słuchowym, a określa impedancję akustyczną ucha (sztywność błony bębenkowej). Badanie trwa kilkanaście minut. Polega na wprowadzeniu do kanału słuchowego zewnętrznego sondy pomiarowej, która pozwala zmienić ciśnienie w zakresie od -400 do + 400 mm słupa wody.
  Do przewodu słuchowego lekarz wkłada pacjentowi zatyczkę uszczelniającą przewód, do której dochodzą przewody z aparatu tympanometrycznego.Zmiany ciśnienia powodują wychylenia błony bębęnkowej rejestrowane przez tympanometr, a następnie są obrazowane w postaci wykresów. Ostateczny wynik podaje się w formie opisu.Podczas badania nie powinno się mówić ani przełykać, ponieważ musi być zachowana szczelność przewodu słuchowego. Można odczuwać dyskomfort związany ze zmianami ciśnienia w przewodzie słuchowym i głośnością podawanego dźwięku.
 • słuchowe potencjały wywołane pnia mózgu (ABR) ? badanie BERA - badanie, które polega na rejestrowaniu czynności bioelektrycznej powstającej w wyższych piętrach drogi słuchowej (w pniu mózgu), w odpowiedzi na bodźce słuchowe podawane do ucha. Rejestracja słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu to najpopularniejsze, nieinwazyjne badanie słuchu. Wskazaniami do przeprowadzenia tego typu badań są podejrzenie uszkodzenia słuchu u niemowląt i małych dzieci, podejrzenie guza nerwu statyczno-słuchowego, podejrzenie symulacji głuchoty czy niedosłuchu, a także monitorowanie przebiegu wybranych operacji neurochirurgicznych.
  Badanie trwa około godziny, jest całkowicie bezpieczne. Podczas badania wymagana jest cisza, badany nie może przeżuwać ani przełykać, ma zamknięte oczy, aby zredukować bodźce wzrokowe. U małych dzieci badanie wykonuje się najczęściej po karmieniu, podczas snu. Na głowie pacjenta umieszcza się trzy elektrody, które połączone są z komputerem. Komputer rejestruje odpowiedzi, uśredniając wartości potencjałów elektrycznych i zapisuje wyniki.
 • otoemisję akustyczną (OAE; badanie OAE opiera się na zjawisku fizjologicznym o tej samej nazwie odkrytym w 1978 roku przez Davida Kempa), inaczej emisję otoakustyczną, która opiera się na rejestracji bardzo cichego sygnału akustycznego, który powstaje w ślimaku (najważniejszej części ucha wewnętrznego, z wyglądu przypominającej muszlę ślimaka) na skutek skurczu komórek słuchowych zewnętrznych.
  Badanie wykonywane jest w pomieszczeniu dźwiękoszczelnym. W uchu badanego umieszczona zostaje sonda pomiarowa, w której znajduje się głośnik nadający dźwięk i czuły mikrofon odbierający otoemisję ze ślimaka. U noworodków i niemowląt badanie najlepiej wykonywać w śnie fizjologicznym (skraca to czas badania), choć nie jest to konieczne.
  Krótki dźwięk, nadawany przez głośnik, w prawidłowo funkcjonującym uchu wywołuje zwrotną emisję sygnału, rejestrowaną przez słuchawkę. Dzięki temu można ocenić stan ślimaka oraz zbadać reakcje ucha wewnętrznego na ciche dźwięki. Jeśli emisji zwrotnej brak, może to świadczyć o wadzie słuchu.
  Otoemisja nie daje jednak informacji o sprawności słuchu, ani miejscu, w którym występuje ewentualna wada. Poza tym, jeśli w uchu środkowym występują jakieś zaburzenia, może to uniemożliwić rejestrację sygnału. To badanie słuchu najczęściej przeprowadza się u noworodków i małych dzieci.

Zespół poradni

 • dr n. med. Małgorzata Góra
  Lekarz - specjalista audiologii i foniatrii
 • Małgorzata Witkowska
  Lekarz - specjalista audiologii i foniatrii
 • Ewa Zawiślak - Budny
  Lekarz - specjalista audiologii i foniatrii
 • Aleksandra Majchrowicz
  Logopeda
 • Agnieszka Salamon
  Operator aparatury medycznej
 • Monika Strusz
  Pielęgniarka

Galeria