• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 03.08.2020 r.
Termin składania ofert: 07.08.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  07.08.2020 r. godz. 10:30

UWAGA ZMAINA TERMINÓW
Termin składania ofert: 10.08.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  10.08.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie. Wywóz odpadów komunalnych odbywać się będzie z jednostek SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ulicy Strzelców Bytomskich 11 (Szpital dla Dorosłych) oraz przy ulicy Władysława Truchana 7 (Szpital dla Dzieci).

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem umożliwiającym Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych.
W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych.
Platformy dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie. Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl/pn/zsm-chorzow/demand/notice/public/16316/details

Załączniki

Data dodania Załącznik
05.08.2020

Odpowiedź na pytania cz.2

2209_odpowiedź-na-pytania-cz.2.pdf

05.08.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

2210_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

07.08.2020

Sprostowanie zapisów SIWZ

2218_sprostowanie.pdf

07.08.2020

Zmodyfikowany Formularz ofertowy z dnia 07.08.2020

2219_zmodyfikowany-formularz-ofertowy-z-dnia-07.08.2020.docx

10.08.2020

Informacja z otwarcia

2221_informacja-z-otwarcia.pdf

10.08.2020

Ogłoszenie o udzieleniu- unieważnienie

2222_ogloszenie-o-udzieleniu-uniewaznienie.pdf

10.08.2020

Unieważnienie postępowania

2223_uniewaznienie.pdf

30.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

2193_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

30.07.2020

SIWZ

2194_siwz.docx

30.07.2020

Istotne postanowienia umowne

2195_istotne-postanowienia-umowne.docx

04.08.2020

Odpowiedź na pytania

2206_odpowiedź-na-pytania.pdf

04.08.2020

Zmodyfikowany Formularz ofertowy

2207_zmodyfikowany-formularz-ofertowy.docx