• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 18.11.2019 r.
Termin składania ofert: 22.11.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  22.11.2019 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA


Termin składania ofert: 25.11.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  
25.11.2019 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa materiałów i produktów używanych w procesie dekontaminacji i sterylizacji wyrobów medycznych dla Centralnych Sterylizatorni Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

PAKIET 1 - OPAKOWANIA DO STERYLIZACJI
PAKIET 2 - TESTY KONTROLI DEZYNFEKCJI TERMICZNEJ, RUTYNOWEJ KONTROLI MYCIA
PAKIET 3 - ETYKIETY DO METKOWNICY
PAKIET 4  - PAŁECZKA WYMAZOWA
PAKIET 5 - MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DLA STERYLIZACJI
PAKIET 6 - MATERIAŁY ZUŻYWALNE DO MYJNI ULTRADZWIĘKOWEJ
PAKIET 7 - ASORTYMENT DO MYCIA I OCHRONNY (1)
PAKIET 8 - ASORTYMENT DO MYCIA I OCHRONNY (2)
PAKIET 9 - ASORTYMENT DO MYCIA I OCHRONNY (3)
PAKIET 10 - AMPUŁKOWY TEST BIOLOGICZNY (1)
PAKIET 11 - AMPUŁKOWY TEST BIOLOGICZNY (2)
PAKIET 12 - PREPARATY DO KONSERWACJI WIERTAREK

Załączniki

Data dodania Załącznik
14.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

1437_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

14.11.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1438_siwz-sterylizacja-2020.docx

14.11.2019

SAC - Załącznik nr 2 do SIWZ

1439_sac-sterylizacja-2020.xlsx

15.11.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1443_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-1.pdf

19.11.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

1449_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

19.11.2019

Informacja dotycząca zmiany terminów

1450_informacja-dotyczaca-zmiany-terminow.pdf

20.11.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1451_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow.pdf

20.11.2019

Zmodyfikowany SAC - Zał. 2 do SIWZ

1452_zmodyfikowany-sac-sterylizacja-2020.xlsx

25.11.2019

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

1455_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

04.12.2019

Unieważnienie w zakresie pakietów nr 2, 4 i 9

1498_53.12-uniewaznienie-pakietow-2-4-9.pdf

10.12.2019

Wybór ofert najkorzystniejszych

1519_53.13-wybor-ofert-najkorzystniejszych.pdf

13.01.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1617_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-publicznego.pdf