• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań:  02.10.2019r. 
Termin składania ofert: 07.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:
   07.10.2019 r. godz. 10:30
zmiana:
Termin składania ofert: 08.10.2019 r. godz. 12:00
Termin otwarcia ofert:   08.10.2019 r. godz. 12:30
zmiana:
Termin składania ofert: 09.10.2019 r. godz. 13:00

Termin otwarcia ofert:   09.10.2019 r. godz. 13:30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro, prowadzone w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: „Zakup sprzętu medycznego dla Oddziału Klinicznego Hematologii i Profilaktyki Chorób Nowotworowych SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie” w ramach zadania Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych pn.: „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek na rok 2019 - konkurs wyłącznie dla podmiotów realizujących leczenie w zakresie białaczek osób dorosłych”

Pakiet nr 1 - Aparat USG
Pakiet nr 2  - Cytometr przepływowy
Pakiet nr 3 – Mikroskop diagnostyczny
Pakiet nr 4 – Kardiologiczne stacje do centralnego monitorowania (kardiomonitory) wraz ze stacją centralną

Załączniki

Data dodania Załącznik
21.10.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)- pakiet nr 2,4

1371_wybor.pdf

12.11.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1427_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

16.10.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1) - pakiet nr 1, 3

1353_43.11-wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-1.pdf

27.09.2019

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w BZP pod nr 601648-N-2019

1260_ogloszenie-o-zamowieniu-bzp-601648-n-2019.pdf

27.09.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia

1261_zalacznik-nr-2-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia.docx

27.09.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1262_zp-43-2019-siwz-doposazenie-hematologia.docx

03.10.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zamieszczone w BZP pod nr 540210087-N-2019

1284_bzp-540210087n2019.pdf

03.10.2019

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia

1285_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia.docx

03.10.2019

Odpowiedzi na pytania cz.1

1286_odpowiedzi-na-pytania.pdf

07.10.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1291_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-opublikowane.pdf

04.10.2019

Odpowiedzi na pytania cz. 2

1290_odpowiedzi-na-pytania-2.pdf

07.10.2019

Modyfikacja odpowiedzi z dn. 03.10.2019 r. - dotyczy pakietu nr 2

1292_modyfikacja-zp-43-2019.docx

07.10.2019

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - pakiet nr 2

1293_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2-do-siwz.docx

09.10.2019

Informacja z otwarcia ofert

1295_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf