• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 09.01.2020 r.
Termin składania ofert: 17.01.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  17.01.2020 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA TERMINÓW!!
Termin składania ofert: 21.01.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  21.01.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem zamówienia jest:

1. dzierżawa wraz z instalacją Analizatora do automatyzacji badań EIA+CLIA na okres 36 miesięcy.
Parametry Analizatora zostały określone w „Opisie przedmiotu zamówienia” (dalej w treści: OPZ) stanowiącego Zał. nr 3 do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej w treści: SIWZ)
2. systematyczna dostawa testów Elisa (dalej w treści : testy) określonych szczegółowo w zał. nr 2 – „Specyfikacja asortymentowo –cenowa (dalej w treści: SAC)” do SIWZ
3. przeglądy i serwis dzierżawionego urządzenia zgodnie z zaleceniami producenta na zasadach ujętych w zał. nr 3 do SIWZ
4. szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia, a także interpretacji wyników badań określonego w OPZ

Załączniki

Data dodania Załącznik
14.01.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1620_ogloszenie-o-zmianie.pdf

14.01.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1619_odpowiedzi-na-pytania.pdf

14.01.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ- SAC zmodyfikowany

1618_zalacznik-nr-2-do-siwz-sac-zmodyfikowany.doc

31.12.2019

Ogłoszenie o zamówieniu nr 638294-N-2019

1606_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

31.12.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1607_siwz.docx

31.12.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ - Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa

1608_zalacznik-nr-2-do-siwz-sac.doc

31.12.2019

Załącznik nr 3 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

1609_zalacznik-nr-3-do-siwz-opz.doc

31.12.2019

Załącznik nr 5 do Umowy

1610_zalacznik-nr-5-do-umowy.docx

21.01.2020

Informacja z otwarcia ofert

1632_izo.pdf

22.01.2020

Unieważnienie postępowania

1639_uniewaznienie-postepowania.pdf

22.01.2020

Ogłoszenie o udzieleniu- unieważnienie

1640_ogloszenie-o-udzieleniu-uniewaznienie.pdf