• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

Godziny przyjęć

Poniedziałek 8.00 18.00
Wtorek 8.00 18.00
Środa 8.00 18.00
Czwartek 8.00 18.00
Piątek 8.00 18.00

Informacje dla pacjentów

 • Do badania rentgenowskiego pacjent powinien zgłosić się ze skierowaniem, dowodem osobistym i kartą NFZ (woj. śląskie)
 • Przeciwwskazaniem do wykonania badania jest ciąża. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej przed wykonaniem badania z użyciem promieni rentgenowskich należy wykonać test ciążowy u dziewczynek i kobiet w okresie rozrodczym.
 • Możliwy jest również odbiór wyniku badania przez upoważnioną przez pacjenta osobę (po przedstawieniu pisemnego upoważnienia).
 • Opiekunowie osób poniżej 16 roku życia mają obowiązek zgłoszenia się na badanie radiologiczne z książeczką zdrowia dziecka w celu odnotowania wykonania procedury radiologicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 luty 2011r. wraz z późniejszymi zmianami.

Badanie. Bezpośrednio przed badaniem prosimy o zgłoszenie się do gabinetu RTG znajdującego się w budynku D na parterze.

Odbiór wyników. W celu odbioru wyniku badania prosimy o zgłoszenie się do punktu wydawania wyników znajdującego się w budynku D na pierwszym piętrze z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub w przypadku odbioru wyniku przez osobę trzecią z pisemnym upoważnieniem.

Rejestracja

Korzystając z wieloletniego doświadczenia oraz mając na uwadze dobro pacjenta proponujemy Państwu wybór sposobu rejestracji.

 • Zgłosić się ze skierowaniem i kartą NFZ (woj. śląskie) bezpośrednio do rejestracji Pracowni Diagnostyki Obrazowej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 – 18:00 (osobiście lub przez osobę trzecią).
 • Przesłać skierowanie wraz z numerem telefonu kontaktowego drogą mailową na adres: pet.dz@zsm.com.pl
 • Przesłać skierowanie wraz z numerem telefonu kontaktowego faxem na numer 32 347 12 01 lub do Sekretariatu Szpitala 32 241 55 29 z adnotacją „Do Pracowni Diagnostyki Izotopowej”.

Rejestracja pracowni diagnostyki izotopowej znajduję się w budynku 1 na poziomie -1, wejścia D i C. Dojście do pracowni bramą główną szpitala od strony ul. Sienkiewicza.

 • czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00
 • telefon kontaktowy: 32 347 12 00 lub 697 704 067
 • adres e-mail: pet.dz@zsm.com.pl

Lokalizacja

Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
Władysława Truchana 7
Budynek 1, wejście D


Kliknij, aby powiększyć

Zakres badań

Pracownia SPECT/CT w Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie wykonuje szeroki wachlarz procedur należących do zakresu badan medycyny nuklearnej, zarówno u dzieci jak i pacjentów dorosłych. Dzięki odpowiedniemu zastosowaniu konkretnej techniki badania dokonujemy obrazowania czynności odpowiedniego narządu za pomocą akwizycji statycznych, dynamicznych, SPECT i SPECT/CT.
Aparat, którym dysponuje Pracownia, pozwala na obrazowanie techniką:

 • planarną, w efekcie której powstaje dwuwymiarowy obraz rozkładu gromadzenia radiofarmaceutyku
 • SPECT - pozwalającą na obrazowanie przestrzenne
 • SPECT/CT - obrazowanie przestrzenne, wzbogacone o akwizycję tomografii komputerowej.


Dodatkową funkcją aparatu jest możliwość wyświetlania bajek na monitorze aparatu, co odgrywa bardzo dużą rolę szczególnie podczas badań u naszych najmłodszych pacjentów.
Poszczególne narządy w ciele człowieka posiadają zdolność do gromadzenia określonych związków lub pierwiastków chemicznych, więc aby zobrazować budowę oraz funkcję danego narządu stosuje się dedykowane dla poszczególnych narządów farmaceutyki, które po połączeniu z izotopem tworzą kompleks, tzw. radiofarmaceutyk. Kompleks ten podany pacjentowi drogą dożylną gromadzi się w narządzie, który ma być zbadany. Wspomniane radiofarmaceutyki są podawane w dawkach, które ustala lekarz, a pochłonięta przez pacjenta dawka promieniowania jest niewielka.
Badanie scyntygraficzne jest bezbolesne i bezpieczne, polega na rejestracji rozkładu gromadzenia radiofarmaceutyku w narządzie.

W Zespole Szpitali Miejskich w Chorzowie istnieje możliwość wykonania badania w znieczuleniu ogólnym u dzieci.

Najczęściej wykonywane badania scyntygraficzne

Scyntygrafia tarczycy

Badanie obrazowe należące do grupy badań medycyny nuklearnej mające na celu ocenę tarczycy, a także jej położenie. Badanie jest krótkie, cała procedura medyczna trwa ok 20-30 min.
Stosowany znacznik to 99m-Tc. Pacjent zgłasza się na badanie z:

 • oryginałem skierowania na badanie,
 • dokumentem tożsamości,
 • kserokopiami wcześniejszych wyników badań (wynik USG, wypisy ze szpitala i karty informacyjne dot. leczenia, płyty CD,
 • opiekunowie osób poniżej 16 roku życia mają obowiązek zgłoszenia się na badanie radiologiczne z książeczką zdrowia dziecka w celu odnotowania wykonania procedury radiologicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 luty 2011r. wraz z późniejszymi zmianami.

Przygotowanie pacjenta przed badaniem

 • zaleca się zjeść lekkie śniadanie
 • należy odstawić niektóre leki, po konsultacji z lekarzem prowadzącym jak i kierującym na badanie

Przebieg badania. Po 20 min od dożylnego podania znacznika wykonywane jest badanie trwające ok. 10-15 minut podczas którego pacjent leży ma wznak, nieruchomo. Zalecenia po badaniu:

 • zaleca się wypicie w ciągu dnia większej ilości płynów może to być woda, sok, herbata oraz kawa
 • ograniczyć kontakt z dziećmi oraz kobietami w ciąży
 • podanie znacznika nie wpływa na samopoczucie dzięki czemu bezpośrednio po badaniu pacjent może powrócić do domu

Renoscyntygrafia (scyntygrafia dynamiczna nerek)

Badanie obrazowe należące do grupy badań medycyny nuklearnej mające na celu pomiar ilości znacznika w nerkach w stosunku do czasu.
Stosowany znacznik to 99m-Tc -DTPA. Pacjent zgłasza się na badanie z:

 • oryginałem skierowania na badanie,
 • dokumentem tożsamości,
 • kserokopiami wcześniejszych wyników badań (wypisy ze szpitala i karty informacyjne dot. leczenia, płyty CD),
 • opiekunowie osób poniżej 16 roku życia mają obowiązek zgłoszenia się na badanie radiologiczne z książeczką zdrowia dziecka w celu odnotowania wykonania procedury radiologicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 luty 2011r. wraz z późniejszymi zmianami.

Przygotowanie pacjenta przed badaniem:

 • zaleca się zjeść lekkie śniadanie oraz przyjąć leki zażywane na stałe,
 • zaleca się wypicie ok 1 l płynów,
 • w przypadku badania małych dzieci zaleca się podanie dziecku większej ilości płynów przed badaniem, zabranie ze sobą ulubionych zabawek dziecka, książeczek, pampersów, a także jedzenia,
 • bezpośrednio przed badaniem pacjent powinien opróżnić pęcherz moczowy, w przypadku małych dzieci wskazana jest zmiana pampersa.

Przebieg badania: pacjent leży nieruchomo „na wznak”, badania rozpoczyna się w trakcie podawania przez pielęgniarkę znacznika dożylnie. Czas trwania ok 40-60 min. Zalecenia po badaniu:

 • bezpośrednio po badaniu zaleca się skorzystanie z toalety na terenie Pracowni, w przypadku małych dzieci zmianę pampersa i zostawienie go w odpowiednim koszu na terenie Pracowni,
 • zaleca się wypicie w ciągu dnia większej ilości płynów, może to być woda, sok, herbata oraz kawa, w przypadku dzieci zaleca się podawanie większej ilości płynów np. mleko, herbatki, soki,
 • ograniczyć kontakt z dziećmi oraz kobietami w ciąży,
 • podanie znacznika nie wpływa na samopoczucie dzięki czemu bezpośrednio po badaniu pacjent może powrócić do domu.

Przeciwskazania do wykonania badania:

 • ciąża
 • okres laktacji – zaleca się przerwę w karmieniu przez 12 godzin po badaniu
 • brak wskazań klinicznych

Odbiór wyników: Rejestracja Pracowni udziela informacji co do daty odbioru wyniku, wynik może być odebrany osobiście, przez osobę upoważnioną przez pacjenta na pisemnym formularzu, a także wysłany pocztą.

Scyntygrafia układu kostnego

Badanie obrazowe należące do grupy badań medycyny nuklearnej mające na celu ocenę układu kostnego.
Stosowany znacznik to 99m-Tc -MDP Pacjent zgłasza się na badanie z:

 • oryginałem skierowania na badanie,
 • dokumentem tożsamości,
 • kserokopiami wcześniejszych wyników badań (wypisy ze szpitala i karty informacyjne dot. leczenia, płyty CD),
 • opiekunowie osób poniżej 16 roku życia mają obowiązek zgłoszenia się na badanie radiologiczne z książeczką zdrowia dziecka w celu odnotowania wykonania procedury radiologicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 luty 2011r. wraz z późniejszymi zmianami.

Przygotowanie pacjenta przed badaniem:

 • pacjent przynosi na badanie 2l wody niegazowanej,
 • zaleca się ubrać w wygodne ubranie nie zawierające elementów metalowych,
 • zaleca się zjeść lekkie śniadanie oraz przyjąć leki zażywane na stałe.

Przebieg badania. Badanie może być wykonane na dwa sposoby: Badanie jednofazowe – które polega na obrazowaniu fazy późnej tzn. po minimum 2 godz. od dożylnego podania znacznika.
Po dożylnym podaniu znacznika przez pielęgniarkę w pokoju aplikacji, pacjent udaje się do wyznaczonej poczekalni, gdzie przez okres ok 2 – 3 godzin piję wodę oraz oddaje mocz. Następnie pacjent jest proszony przez technika na badanie, gdzie leży nieruchomo „na wznak”, obrazuję się całe ciało pacjenta, na zlecenie lekarza dodatkowo obrazuje się określone okolice ciała. Czas trwania badania około 30-60 min.

Badania trójfazowe – polega na obrazowaniu:

 • fazy naczyniowej (pierwsza minuta od podania znacznika),
 • fazy tkankowej (7-10min od podania znacznika),
 • fazy późnej (minimum 2 godz. od podania znacznika).

Pacjent leży nieruchomo „na wznak”, bezpośrednio po podaniu przez pielęgniarkę znacznika jest rejestrowany obraz z określonej okolicy ciała (faza naczyniowa, faza tkankowa). Czas trwania około 3- 5 min. Następnie pacjent zostaje zwolniony z aparatu, przechodzi do wyznaczonej poczekalni, gdzie przez okres ok. 2 – 3 godzin piję wodę oraz oddaje mocz. Po tym czasie pacjent ponownie proszony jest na badanie, gdzie rejestruje się fazę późną i obrazuje całe ciało pacjenta, a na zlecenie lekarza dodatkowo wykonuje się obrazy określonych okolic ciała. Czas trwania około 30-60 min. Zalecenia po badaniu:

 • zaleca się wypicie w ciągu dnia większej ilości płynów może to być woda, sok, herbata oraz kawa,
 • ograniczyć kontakt z dziećmi oraz kobietami w ciąży,
 • podanie znacznika nie wpływa na samopoczucie dzięki czemu bezpośrednio po badaniu pacjent może powrócić do domu.

Przeciwskazania do wykonania badania:

 • ciąża,
 • okres laktacji – zaleca się przerwę w karmieniu przez 12 godzin po badaniu,
 • brak wskazań klinicznych.

Odbiór wyników: Rejestracja Pracowni udziela informacji co do daty odbioru wyniku, wynik może być odebrany osobiście, przez osobę upoważnioną przez pacjenta na pisemnym formularzu, a także wysłany pocztą.

Scyntygrafia statyczna nerek

Badanie obrazowe należące do grupy badań medycyny nuklearnej mające na celu ocenę nerek- ich kształt, położenie, a także rozmieszczenie znacznika w ich miąższu.
Stosowany znacznik to 99m-Tc -DMSA. Pacjent zgłasza się na badanie z:

 • oryginałem skierowania na badanie,
 • dokumentem tożsamości,
 • kserokopiami wcześniejszych wyników badań (wypisy ze szpitala karty informacyjne dot. leczenia, płyty CD),
 • opiekunowie osób poniżej 16 roku życia mają obowiązek zgłoszenia się na badanie radiologiczne z książeczką zdrowia dziecka w celu odnotowania wykonania procedury radiologicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 luty 2011r. wraz z późniejszymi zmianami.

Przygotowanie pacjenta przed badaniem

 • zaleca się zjeść lekkie śniadanie oraz przyjąć leki zażywane na stałe,
 • zaleca się wypicie ok. 1 l płynów,
 • w przypadku badania małych dzieci zaleca się podanie dziecku większej ilości płynów przed badaniem, zabranie ze sobą ulubionych zabawek dziecka, książeczek, pampersów, a także jedzenia,
 • bezpośrednio przed badaniem pacjent powinien opróżnić pęcherz moczowy, przypadku małych dzieci wskazana jest zmiana pampersa.

Przebieg badania. Po dożylnym podaniu znacznika przez pielęgniarkę w pokoju aplikacji, pacjent udaje się do wyznaczonej poczekalni, gdzie przez okres ok. 2 – 3 godzin piję wodę oraz oddaje mocz. Następnie pacjent jest proszony przez technika na badanie, gdzie leży nieruchomo „na wznak”, obrazuję się obszar nerek w 6 standardowych projekcjach.
Czas trwania około 10 min. Zalecenia po badaniu:

 • bezpośrednio po badaniu zaleca się skorzystanie z toalety na terenie Pracowni, w przypadku małych dzieci zmianę pampersa i zostawienie go w odpowiednim koszu na terenie Pracowni,
 • zaleca się wypicie w ciału dnia większej ilości płynów, może to być woda, sok, herbata oraz kawa, w przypadku dzieci zaleca się podawanie większej ilości płynów np. mleko, herbatki, soki,
 • ograniczyć kontakt z dziećmi oraz kobietami w ciąży,
 • podanie znacznika nie wpływa na samopoczucie dzięki czemu bezpośrednio po badaniu pacjent może powrócić do domu.

Przeciwskazania do wykonania badania:

 • ciąża,
 • okres laktacji – zaleca się przerwę w karmieniu przez 12 godzin po badaniu,
 • brak wskazań klinicznych.

Odbiór wyników: Rejestracja Pracowni udziela informacji co do daty odbioru wyniku, wynik może być odebrany osobiście, przez osobę upoważnioną przez pacjenta na pisemnym formularzu, a także wysłany pocztą.

Scyntygrafia przytarczyc

Badanie obrazowe należące do grupy badań medycyny nuklearnej mające na celu wykrycie gruczolaków przytarczyc.
Stosowany znacznik to 99m-Tc -MIBI. Pacjent zgłasza się na badanie z:

 • oryginałem skierowania na badanie,
 • dokumentem tożsamości,
 • kserokopiami wcześniejszych wyników badań (wypisy ze szpitala karty informacyjne dot. leczenia, płyty CD),
 • opiekunowie osób poniżej 16 roku życia mają obowiązek zgłoszenia się na badanie radiologiczne z książeczką zdrowia dziecka w celu odnotowania wykonania procedury radiologicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 luty 2011r. wraz z późniejszymi zmianami.

Przygotowanie pacjenta przed badaniem:

 • zaleca się zjeść lekkie śniadanie

Przebieg badania. Po dożylnym podaniu znacznika przez pielęgniarkę w pokoju aplikacji, pacjent udaje się do wyznaczonej poczekalni. Następnie po ok. 20 min pacjent jest proszony przez technika na badanie gdzie leży nieruchomo „na wznak”, wykonywane jest obrazowanie tarczycy, następnie pielęgniarka podaje pacjentowi m99-Tc – MIBI i wykonywane są obrazowania przytarczyc. Czas trwania całego badania to około 3 – 5 godzin. Zalecenia po badaniu:

 • bezpośrednio po badaniu zaleca się skorzystanie z toalety na terenie Pracowni,
 • zaleca się wypicie w ciągu dnia większej ilości płynów może to być woda, sok, herbata oraz kawa,
 • ograniczyć kontakt z dziećmi oraz kobietami w ciąży,
 • podanie znacznika nie wpływa na samopoczucie dzięki czemu bezpośrednio po badaniu pacjent może powrócić do domu.

Przeciwskazania do wykonania badania:

 • ciąża,
 • okres laktacji – zaleca się przerwę w karmieniu przez 12 godzin po badaniu,
 • brak wskazań klinicznych.

Odbiór wyników: Rejestracja Pracowni udziela informacji co do daty odbioru wyniku, wynik może być odebrany osobiście, przez osobę upoważnioną przez pacjenta na pisemnym formularzu, a także wysłany pocztą.

Scyntygrafia krwawienia w przewodzie pokarmowym – uchyłek Meckela

Badanie obrazowe należące do grupy badań medycyny nuklearnej mające na celu uwidocznienia ektopii śluzówki żołądka. Stosowany znacznik to 99m-Tc. Pacjent zgłasza się na badanie z:

 • oryginałem skierowania na badanie,
 • dokumentem tożsamości,
 • kserokopiami wcześniejszych wyników badań (wypisy ze szpitala karty informacyjne dot. leczenia, płyty CD),
 • opiekunowie osób poniżej 16 roku życia mają obowiązek zgłoszenia się na badanie radiologiczne z książeczką zdrowia dziecka w celu odnotowania wykonania procedury radiologicznej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 luty 2011r. wraz z późniejszymi zmianami.

Przygotowanie pacjenta przed badaniem

 • 6 godzin przed badaniem nic nie jeść
 • bezpośrednio przed badaniem pacjent powinien opróżnić pęcherz moczowy, w przypadku małych dzieci wskazana jest zmiana pampersa

Przebieg badania:

 • pacjent leży nieruchomo „na wznak”, badanie rozpoczyna się od momentu podawania przez pielęgniarkę znacznika dożylnie
 • czas trwania badania około 60 min.

Zalecenia po badaniu:

 • bezpośrednio po badaniu zaleca się skorzystanie z toalety na terenie Pracowni, w przypadku małych dzieci zmianę pampersa i zostawienie go w odpowiednim koszu na terenie Pracowni
 • zaleca się wypicie w ciału dnia większej ilości płynów, może to być woda, sok, herbata oraz kawa, w przypadku dzieci zaleca się podawanie większej ilości płynów np. mleko, herbatki, soki
 • ograniczyć kontakt z dziećmi oraz kobietami w ciąży
 • podanie znacznika nie wpływa na samopoczucie dzięki czemu bezpośrednio po badaniu pacjent może powrócić do domu

Przeciwskazania do wykonania badania:

 • ciąża,
 • okres laktacji – zaleca się przerwę w karmieniu przez 12 godzin po badaniu
 • brak wskazań klinicznych.

Odbiór wyników: Rejestracja Pracowni udziela informacji co do daty odbioru wyniku, wynik może być odebrany osobiście, przez osobę upoważnioną przez pacjenta na pisemnym formularzu, a także wysłany pocztą.

Inne badania scyntygraficzne

W celu otrzymania informacji na temat możliwości wykonania innych rzadkich badań scyntygraficznych prosimy o kontakt z Rejestracją Pracowni:
tel. 32 347 12 00
faks 32 347 12 01
e-mail: pet.dz@zsm.com.pl

Galeria