• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 08.03.2021 r
Termin składania ofert: 12.03.2021 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 12.03.2021 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usług transportu sanitarnego na potrzeby działalności SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie dla jednostki zlokalizowanej przy ul. Strzelców Bytomskich 11 - Szpital dla Dorosłych oraz dla jednostki zlokalizowanej przy ul. Władysława Truchana 7 – Szpital dla Dzieci.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:
PAKIET 1 – Transport sanitarny karetką typu „S” – dla Szpitala dla Dorosłych
PAKIET 2 – Transport sanitarny karetką typu „P” – dla Szpitala dla Dorosłych
PAKIET 3 – Transport sanitarny karetką typu „P” – dla Szpitala dla Dzieci
PAKIET 4 Transport sanitarny karetką typu „P” na terenie Szpitala dla Dorosłych
PAKIET 5 – Transport sanitarny karetką typu „T” lub „Ts”
PAKIET 6 – Transport sanitarny z Apteki
PAKIET 7– Transport sanitarny materiału biologicznego

Wychodząc naprzeciw  oczekiwaniom rynku postanowiliśmy  wdrożyć Platformę eZamawiający, która będzie podstawowym narzędziem, które umożliwi Państwu składanie ofert na drodze elektronicznej. Oznacza to, możliwość prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych w sposób elektroniczny, gwarantując zachowanie pełnej poufności oraz najwyższych standardów bezpieczeństwa przekazu danych. W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od 9.00 do 17.00 pod nr tel. 22 257 22 23 lub oneplace@marketplanet.pl gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie. Wejście na platformę do zamówień publicznych z zastosowaniem przepisów ustawy Pzp oraz wyłączonych z Pzp poprzez link: https://zsm-chorzow.ezamawiajacy.pl

Załączniki

Data dodania Załącznik
27.04.2021

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2748_ogloszenie-o-udzieleniu.pdf

04.03.2021

Ogłoszenie o zamówieniu

2708_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

04.03.2021

Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ)

2709_specyfikacja-warunkow-zamowienia-swz.docx

04.03.2021

SPECYFIKACJA CENOWA zał. 2 do SWZ

2710_specyfikacja-cenowa-zal.-2-do-swz.xlsx

04.03.2021

Opis przedmiotu zamówienia- zał. 3 do SWZ

2711_opis-przedmiotu-zamowienia-zal.-3-do-swz.docx

04.03.2021

Projektowane postanowienia umowne- zał.4 do SWZ

2712_projektowane-postanowienia-umowne-zal.4-do-swz.zip

09.03.2021

Odpowiedzi na pytania

2713_odpowiedzi-na-pytania.pdf

12.03.2021

Informacja z otwarcia ofert

2718_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

01.04.2021

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

2730_informacja-o-wyborze-oferty-najkorzystniejszej.pdf