• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 08.11.2019 r. 12.11.2019 r. 
Termin składania ofert: 13.11.2019 r. godz. 10:00 15.11.2019 r. 18.11.2019 r. 
Termin otwarcia ofert:  13.11.2019 r.  godz. 11:00 15.11.2019 r. 18.11.2019 r.

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej nieprzekraczającej w złotych równowartości kwoty 221 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą: "Usługa serwisowa rezonansu magnetycznego wraz ze stacjami opisowymi dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7", numer sprawy SP ZOZ ZSM/ZP/50/2019. 

W związku z unieważnieniem pakietu nr 1  "Usługa serwisowa rezonansu magnetycznego wraz ze stacjami opisowymi dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7" dnia 26.09.2019 r. na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – „Prawo zamówień publicznych”  Zamawiający ogłasza ponownie postępowanie w powyższym zakresie. 

Załączniki

Data dodania Załącznik
04.11.2019

Ogłoszenie o zamówieniu nr 618224-N-2019

1405_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

04.11.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1406_siwz.docx

04.11.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

1407_zalacznik-nr-2-do-siwz-opis-przedmiotu-zamowienia.docx

04.11.2019

Załącznik nr 4 do Umowy

1408_zalacznik-nr-4-do-umowy.docx

07.11.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1417_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

07.11.2019

Zmiana terminu składania i otwarcia ofert

1418_zmiana-terminu-skladania-i-otwarcia-ofert.pdf

12.11.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

1429_ogloszenie-o-zmianie-2.pdf

12.11.2019

Informacja dotycząca zmiany terminów (2)

1430_informacja-dotyczaca-zmiany-terminow-2.pdf

13.11.2019

Odpowiedzi na pytania

1433_odpowiedzi-na-pytania.pdf

18.11.2019

Informacja z otwarcia ofert

1447_informacja-z-otwarcia.pdf

25.11.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej

1456_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

18.12.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1570_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf