• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 14.02.2019 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 14.02.2019 r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 11.02.2019r.

Termin składania ofert: 21.02.2019 r. godzina: 10:00
Termin otwarcia ofert: 21.02.2019 r. godzina 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest Zakup i dostawa implantów, narzędzi i innych wyrobów ortopedycznych dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie (3) z podziałem na następujące pakiety:

Pakiet 1 - Endoproteza biodrowa całkowita bezcementowa szyjkowo - przynasadowa
Pakiet 2 - Panewka podwójnie mobilna, cementowana
Pakiet 3 - Płyty z kablami do złamań okołoprotezowych
Pakiet 4 - System reduktorów stożka do operacji rewizyjnych stawu biodrowego
Pakiet 5 - Wypełniacz  przestrzeni  w układzie mięśniowo szkieletowym
Pakiet 6 - Zewnętrzna stabilizacja
Pakiet 7 - Sprzęt artroskopowy (1)
Pakiet 8 - Grotowkręty do Stabilizatora kończyn dolnych MEFISTO
Pakiet 9 - Wkręty kaniulowane stalowe z gniazdem sześciokątnym (1)
Pakiet 10 - Wkręty kaniulowane stalowe z gniazdem sześciokątnym (2)
Pakiet 11 - Wkręty kaniulowane stalowe z gniazdem sześciokątnym (3)
Pakiet 12 - Wkręty korowe, stalowe z gniazdem krzyżowym

Załączniki

Data dodania Załącznik
21.03.2019

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

810_ogloszenie-o-udzieleniu.pdf

28.02.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej

741_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszeju.pdf

06.02.2019

Ogłoszenie o zamówieniu

654_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

06.02.2019

SIWZ

655_siwz.docx

06.02.2019

SAC - Załącznik nr 2 do SIWZ

656_sac-zalacznik-nr-2-do-siwz-modyfikacja.xlsx

06.02.2019

Projekt Umowy - Załącznik nr 6a do SIWZ

657_projekt-umowy-zalacznik-nr-6a-do-siwz.docx

06.02.2019

Projekt Umowy - Załącznik nr 6b do SIWZ

658_projekt-umowy-zalacznik-nr-6b-do-siwz.docx

12.02.2019

Zmiana terminu otwarcia

682_zmiana-terminu-otwarcia.pdf

12.02.2019

ogłoszenie o zmianie

683_ogloszenie-o-zmianie.pdf

18.02.2019

Odpowiedz na pytania

698_odpowiedz-na-pytania.pdf

21.02.2019

informacja z otwarcia

707_informacja-z-otwarcia.pdf

26.02.2019

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)

733_zp-8.19-wybOr-czEŚciowy-oferty-najkoZystniejszej-1.pdf