• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin składania ofert: 01.07.2019 r. godzina 10:00
Termin otwarcia ofert: 01.07.2019 r. godzina 10:30
Termin na zadawanie pytań: 26.06.2019 r.
Termin składania ofert: 04.07.2019 r. godzina 10:00
Termin otwarcia ofert: 04.07.2019 r. godzina 10:30

Uwaga Zmiana!
Termin składania ofert: 08.07.2019 r. godzina 10:00
Termin otwarcia ofert: 08.07.2019 r. godzina 10:30

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa myjni dezynfektorów (2 sztuki) oraz jednego inkubatora zamkniętego dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie, zadanie zostało podzielone na 2 pakiety 3 pakiety:

Pakiet 1 – Myjnia dezynfektor dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Pakiet 2 – Inkubator zamknięty
Pakiet 3 – Myjnia dezynfektor dla Oddziału Wieloprofilowego Nefrologii Dziecięcej

Załączniki

Data dodania Załącznik
16.07.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej

1060_wybor.pdf

07.08.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1145_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

08.07.2019

Informacja z otwarcia ofert

1046_informacja-z-otwarcia.pdf

21.06.2019

Ogłoszenie o zamówieniu 563278-N-2019

1012_ogloszenie-o-zamowieniu-563278-n-2019.pdf

21.06.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1013_siwz.docx

21.06.2019

OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (Pakiet 1)

1014_opz-zalacznik-nr-2-do-siwz-pakiet-1.docx

21.06.2019

OPZ - Załącznik nr 2 do SIWZ (Pakiet 2)

1015_opz-zalacznik-nr-2-do-siwz-pakiet-2.docx

27.06.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1024_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

27.06.2019

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

1025_informacja-o-przesunieciu.pdf

02.07.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1028_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-2.pdf

02.07.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1029_odpowiedzi-1.docx

02.07.2019

Rzut pomieszczeń- Pakiet 1

1030_rzut-pakiet-1.pdf

02.07.2019

Rzut pomieszczeń- Pakiet 3

1031_rzut-pakiet3.pdf

02.07.2019

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ- Pakiet 1

1032_opz-zmodyfikowany-pakiet-1.docx

02.07.2019

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ -Pakiet 2

1033_zmodyfikowany-opz-pakiet-2.docx

02.07.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ-Pakiet 3

1034_opz-3.docx