• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 25.09.2019r. 
Termin składania ofert: 30.09.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 30.09.2019 r. godz. 10:30

Termin składania ofert: 03.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:03.10.2019 r. godz. 10:30