• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 17.08.2020 r.
Termin składania ofert: 31.08.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  31.08.2020 r. godz. 10:30
UWAGA ZMIANA
Termin składania ofert: 09.09.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  09.09.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników chemicznych wraz z akcesoriami dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie w ilości określonej w specyfikacji asortymentowo-cenowej  stanowiącej załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej w treści: SIWZ). Realizacja zamówienia w przypadku pakietu nr 9 i 10 obejmuje również dzierżawę analizatorów na okres 36 miesięcy. Parametry Analizatorów zostały określone w „Opisie przedmiotu zamówienia”  stanowiącego zał. nr 7a) – Pakiet 9, 7b) – Pakiet 10 do SIWZ;

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

Pakiet  1 - Odczynniki lateksowe i testy kasetkowe do analizy płynów ustrojowych
Pakiet  2 - Badania immunoenzymatyczne z dzierżawą sprzętu
Pakiet  3 - Zestawy do badań cytochemicznych
Pakiet  4 - Odczynniki w substancjach i roztworach
Pakiet  5 - Serologia grup krwi czynnika Rh i prób zgodności
Pakiet 6 - Odczynniki i akcesoria do analizatora ARCHITECT Ci 4100
Pakiet 7 - Testy kasetkowe do wykrywania narkotyków w ludzkim moczu 
Pakiet 8 - Odczynniki do metody automatycznej HYDRASYS
Pakiet 9– Dzierżawa gazometru do oceny parametrów krytycznych wraz z dostawą odczynników i akcesoriami
Pakiet 10– Dzierżawa nefelometru wraz z odczynnikami i akcesoriami do oceny białek specyficznych
Pakiet 11 - Odczynniki do mikrometody kolumnowej żelowej ID-MICRO Typing
Pakiet 12 - Zestaw do oznaczania chlorków w pocie na aparat Nanoduct firmy Vescor
Pakiet 13 - Odczynniki do cytometru Navios firmy Beckman Coulter
Pakiet 14 - Odczynniki do cytometru przepływowego Navios
Pakiet 15 - Odczynniki do aparatu do diagnostyki alergologicznej UNICAP 100
Pakiet 16 -Odczynniki chemiczne wraz z akcesoriami do analizatora parametrów krytycznych ABL 90 Flex Plus 
Pakiet 17 - Testy lateksowe do szybkiej identyfikacji
Pakiet 18 - Generatory
Pakiet 19 - Zestaw do barwienia metodą Grama
Pakiet 20 - Odczynniki i akcesoria do analizatora ATB
Pakiet 21 - Szczepy wzorcowe
Pakiet 22 - Krążki diagnostyczne
Pakiet 23 - Odczynniki w ampułkach
Pakiet 24 - Testy paskowe do badania lekowrażliwości bakterii
Pakiet 25 - Zestaw  lateksowy dla E. coli
Pakiet 26 - Surowice  do aglutynacji szkiełkowej
Pakiet 27 - Osocze królicze
Pakiet 28 - Krew zwierzęca
Pakiet 29 - Podłoża do badań mikrobiologicznych
Pakiet 30 - Produkty do wykonywania antybiogramów
Pakiet 31 - Szybkie testy kasetkowe
Pakiet 32 - Testy do manualnej, biochemicznej identyfikacji bakterii i grzybów z mykogramem

Załączniki

Data dodania Załącznik
19.01.2021

Ogłoszenie o modyfikachach ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w zakresie pakietu nr 1

2612_ogloszenie-o-modyfikachach-w-zakresie-ogloszenia-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

03.12.2020

Wybór ponowny pakietu nr 1

2490_wybor-5.pdf

24.11.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

2465_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

27.10.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (4)

2391_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-4.pdf

15.10.2020

Uniewaznienie wyboru częściowego oferty najkorzystniejszej (2) w zakresie pakietu nr 1

2382_28.39-uniewaznienie-wyboru-czesciowego-w-zakresie-pakietu-nr-1.pdf

14.10.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (3)

2380_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-3.pdf

12.10.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)

2379_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-2.pdf

24.08.2020

Zmodyfikowany załącznik nr 2 do SIWZ - SAC

2262_zmodyfikowany-sac-odczynniki.xlsx

06.10.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)

2372_wybor-czesciowy-oferty-najkorzystniejszej-1.pdf

09.09.2020

Informacja z otwarcia ofert

2301_izo.pdf

28.08.2020

Sprostowanie ogłoszenia (2)

2274_sprostowanie-ogloszenia-2.pdf

24.08.2020

Zmodyfikowany Załącznik nr 7a) do SIWZ

2261_zmodyfikowany-zalacznik-nr-7a-do-siwz.doc

24.08.2020

Zmodyfikowany Załącznik nr 1 do SIWZ

2259_zmodyfikowany-zalacznik-nr-1-do-siwz.docx

24.08.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

2258_odpowiedzi-na-pytania.pdf

03.08.2020

Sprostowanie ogłoszenia

2202_sprostowanie-ogloszenia.pdf

29.07.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2182_siwz.doc

29.07.2020

Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)

2181_espd-request4.zip

29.07.2020

Załącznik nr 7b) do SIWZ- Opis Przedmiotu Zamówienia

2179_zalacznik-nr-7b-do-siwz.doc

29.07.2020

Ogłoszenie o zamówieniu 2020/S 145-356526

2175_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf

29.07.2020

Załącznik nr 7a) do SIWZ-Opis Przedmiotu Zamówienia

2178_zalacznik-nr-7a-do-siwz.doc

29.07.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ- Specyfikacja asortymentowo-cenowa

2177_sac-odczynniki.xlsx

29.07.2020

Załącznik nr 6 do SIWZ - Klucz publiczny

2176_klucz-publiczny.asc