• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 20.04.2020 r.
Termin składania ofert: 06.05.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  06.05.2020 r. godz. 10:30

  • Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa odczynników oraz innych materiałów zużywalnych do wykonywania badań hematologicznych oraz koagulologicznych (tj. hemostazy, gazometrii, hemostazy pierwotnej) wraz z dzierżawą analizatorów.
  • Ze względu na rodzaj badań oraz lokalizację Laboratoriów Analitycznych przedmiot zamówienia został podzielony na 3 pakiety:

Pakiet 1 -

zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań hematologicznych dla potrzeb Laboratorium Analitycznego jednostka przy ul. Strzelców Bytomskich 11.

Pakiet 2 -

zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do badań hematologicznych dla potrzeb Laboratorium Analitycznego jednostka przy ul. Władysława Truchana 7.

Pakiet 3 -

zakup i dostawa odczynników wraz z dzierżawą 3 analizatorów:

-do badań hemostazy,

-do oceny prawidłowości procesu  hemostazy pierwotnej

-gazometrii

dla potrzeb Laboratorium Analitycznego jednostka przy ul. Strzelców Bytomskich 11.

Załączniki

Data dodania Załącznik
20.04.2020

Umowa powierzenia danych osobowych

1927_umowa-powierzenia-danych-osobowych.docx

01.07.2020

Ogłoszenie o udzieleniu 2020-OJS125-306077-pl

2099_ogloszenie-o-udzieleniu-2020-ojs125-306077-pl.pdf

27.05.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (2)

2028_wybor-2.pdf

21.05.2020

Wybór częściowy oferty najkorzystniejszej (1)

2016_wybor-1.pdf

06.05.2020

Informacja z otwarcia ofert

1970_ccf000307.pdf

27.04.2020

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2C do SIWZ z dnia 27.04.2020 r.

1947_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2c-do-siwz-z-dnia-27.04.2020-r..rtf

27.04.2020

Odpowiedzi na pytania cz. II

1946_odpowiedzi-na-pytania-cz.-ii.pdf

22.04.2020

Ogłoszenie o sprostowaniu - 2020-OJS079-186455-pl

1932_2020-ojs079-186455-pl.pdf

22.04.2020

Sprostowanie odpowiedzi

1931_sprostowanie-odpowiedzi.pdf

20.04.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1926_odpowiedz-na-pytania.pdf

20.04.2020

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2A do SIWZ

1925_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2a-do-siwz.docx

20.04.2020

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 2C do SIWZ

1924_zmodyfikowany-zalacznik-nr-2c-do-siwz.rtf

07.04.2020

ZMODYFIKOWANY Załącznik nr 3A do SIWZ

1898_zmodyfikowany-zalacznik-nr-3a-do-siwz.docx

07.04.2020

Sprostowanie Zamawiającego w zakresie Pakietu 1

1897_sprostowanie.pdf

02.04.2020

Załącznik nr 8 do SIWZ - Klucz Publiczny

1888_kluczpubofertapostepowanieide1ae7b9c-79dd-4598-b794-6d693a8c612a.asc

02.04.2020

Załącznik nr 4 do SIWZ JEDZ

1887_zalacznik-nr-4-do-siwz-jedz.zip

02.04.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1886_siwz.docx

02.04.2020

Ogloszenie o zamówieniu

1885_ogloszenie-o-zamowieniu.pdf