• E-rejestracja
 • Rejestracja telefoniczna
 • Rejestracja osobista

SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich
w Chorzowie

Truchana 7
41-500 Chorzów
tel.   32 347 12 71 (Sekretariat)
faks 32 24 15 529

Historia szpitala przy ul. Truchana

Szpital przy ul. Truchana 7 (dawne Chorzowskie Centrum Pediatrii i Onkologii) powstał 1 stycznia 1964 roku pod nazwą Miejski Szpital Dziecięcy im. Wita Hankego i miał charakter polikliniki. Jego pierwszym dyrektorem został dr Witold Pytloch, który uważany jest również za prekursora pediatrii w Chorzowie.

Szpital stale się rozbudowywał i modernizował, aby sprostać coraz większym oczekiwaniom pacjentów, a także by sprostać wchodzącym na rynek zasadom konkurencyjności także w tej dziedzinie. 1 stycznia 1997 roku Szpital Dziecięcy został zarejestrowany przez wojewodę katowickiego jako samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, w ten sposób uzyskując osobowość prawną oraz podstawy do działalności na zasadach konkurencyjności, mogąc również prowadzić działalność komercyjną.

W szpitalu działa nowoczesna pracownia diagnostyki obrazowej i izotopowej wyposażona w rezonans magnetyczny, wielorzędowy tomograf komputerowy, ultrasonografy, aparaty rentgenowskie oraz skanery hybrydowe PET/CT, SPECT/CT.
Szpital posiada także zespół poradni specjalistycznych dla dzieci oraz nowoczesne Laboratorium Bakteriologiczne i Analityczno-Hematologiczne, Pracownie Audiometryczne, EEG i EKG, a także Pracownie video EEG, które obsługują pacjentów szpitala i poradni przyszpitalnych. 

Kalendarium:

 • 1999 rok - uruchomienie Pracowni Tomografii Komputerowej
 • 2000 rok - uruchomienie Pracowni Rezonansu Magnetycznego
 • 2003 rok - nadbudowa budynku portierni, administracji oraz apteki
 • 2004 rok - nadbudowa dwóch kondygnacji budynku nr 2, gdzie umieszczono oddziały: hematologii i onkologii dziecięcej, nefrologii dla dzieci i oddział neurologii dla dzieci
 • 2008 rok - nadbudowa jednej kondygnacji w budynku nr 1 w celu poprawy warunków na oddziałach chirurgii dziecięcej, okulistyki dziecięcej, pediatrycznym dzieci starszych i alergologii i immunologii dziecięcej, utworzono poczekalni (z przyległą kawiarenką i bufetem) dla pacjentów z przyszpitalnych poradni specjalistycznych
 • 2010 rok - zakończono budowę nowego budynku od strony ul. W. Truchana, gdzie ulokowano (na parterze) Szpitalny Oddział Ratunkowy dla Dzieci, na I piętrze: blok operacyjny obejmującego 4 sale ze specjalistycznym wyposażeniem dla chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci, okulistyki dziecięcej, otolaryngologii dziecięcej oraz hematoonkologii dla dzieci. Z kolei na II piętrze oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla dzieci
 • 2011 rok - uruchomienie pracowni PET/CT oraz SPEC/CT; rozpoczęcie świadczenia usług karetką neonatologiczną
 • 2012 rok - powstał nowy pawilon (na tzw. dziedzińcu szpitala) – powiększenie oddziału intensywnej terapii dla dzieci oraz utworzono nowe pomieszczenia dla rozbudowanej Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej
 • 2014 rok - otwarto centralną sterylizatornię
 • 2015 roku - uruchomiono nowoczesny tomograf komputerowy (w Pracowni Diagnostyki Obrazowej i Izotopowej); rozbudowano szpitalny systemu informatyczny (wdrożono pakietu systemów informatycznych służących poprawie efektywności procesu obsługi pacjenta); zakońcozno budowę pawilonu dla Specjalistycznych Przychodni Przyszpitalnych
 • 2017 rok - montaż i uruchomienie wieloosobowej komory hiperbarycznej, budowa lądowiska wyniesionego dla śmigłowców ratowniczychGaleria

Załączniki

Data dodania Załącznik
22.10.2018

Szpital dziecięcy ZSM - ulotka promocyjna

130_szpital-dzieciecy-zsm.pdf