• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin do zadawania pytań: 18.09.2019r. 
Termin składania ofert: 04.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 04.10.2019 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA
Termin składania ofert: 10.10.2019 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert: 10.10.2019 r. godz. 10:30

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej w złotych równowartość kwoty 221 000 euro, prowadzonego w oparciu o przepisy prawa zamówień publicznych w trybie „przetargu nieograniczonego” na realizację zamówienia pod nazwą:  Usługa serwisowa rezonansu magnetycznego, PET/CT, SPECT/CT wraz ze stacjami opisowymi dla Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowie przy ul. Władysława Truchana 7", numer sprawy SP ZOZ ZSM/ZP/40/2019. 

Pakiet nr 1 – Usługa serwisowa rezonansu magnetycznego wraz ze stacjami opisowymi
Pakiet nr 2 – Usługa serwisowa PET/CT wraz ze stacjami opisowymi
Pakiet nr 3 – Usługa serwisowa SPECT/CT wraz ze stacjami opisowymi

Załączniki

Data dodania Załącznik
26.11.2019

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1459_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia-nr-2019.s-228-560259.pdf

28.10.2019

Wybór oferty najkorzystniejszej - pakiet nr 2, 3

1396_wybor-oferty-najkorzystniejszej-pakiet-nr-2-nr-3.pdf

10.10.2019

Informacja z otwarcia ofert

1297_informacja-z-otwarcia-zp.40.pdf

04.10.2019

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia nr 2019S 192-467308

1287_ogl-o-zm-nr-2019s-192-467308.pdf

03.10.2019

ZMODYFIKOWANY Formularz Oferotwy - Załącznik nr 1 do SIWZ

1283_zmodyfikowany-formularz-oferotwy-zalacznik-nr-1-do-siwz.docx

26.09.2019

Unieważnienie pakietu nr 1

1259_uniewaznienie-pakietu-nr-1.pdf

03.10.2019

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

1282_odpowiedzi-na-pytania-wykonawcow.pdf

01.10.2019

Informacja o zmianie terminu składania i otwarcia ofert

1268_informacja-zmian-terminu.pdf

01.10.2019

Postanowienie o umorzeniu postępowania odwoławczego sygn.akt KIO 1792/19

1267_kio-1792.19-postanowienie.pdf

03.09.2019

Ogłoszenie o zamówieniu opublikowane w Dz.U. UE 2019/S169-413251

1202_2019-ojs169-413251-pl.pdf

19.09.2019

Odpowiedź na odwołanie

1234_odpowiedz-na-odwolanie.pdf

16.09.2019

Odwołanie

1225_odwolanie-na-www.zip

16.09.2019

Zawiadomienie o odwołaniu

1224_zawiadomienie-o-odwolaniu.pdf

03.09.2019

Klucz publiczny z miniPortalu Dz.U. UE 2019/S 169-413251

1207_kluczpubofertapostepowanieidadf2465f-2344-40cb-826e-c00aa85feaff.asc

03.09.2019

Załącznik nr 4 do Umowy

1206_zalacznik-nr-4-do-umowy.docx

03.09.2019

Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) (archiwum ZIP)

1205_1196jedz.zip

03.09.2019

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia

1204_zalacznik-nr-2-do-siwz.docx

03.09.2019

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1203_siwz-rm-pet-spect.docx