• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Godziny pracy

Dział Zamówień Publicznych pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:25 do 15:00

Ważne telefony

32 34 99 268
(Kierownik DZP)

32 34 99 299
zp@zsm.com.pl

Plan zamówień publicznych

Pobierz dokument
Plan zamówień publicznych ZSM na 2018 rok
Plan zamówień publicznych ZSM na 2019 rok

Plan zamówień publicznych ZSM na 2020 rok

Plan zamówień publicznych ZSM na 2021 rok

Plan zamówień publicznych ZSM na 2022 rok
Plan zamówień publicznych ZSM na 2023 rok

Regulamin udzielania zamówień publicznych

Pobierz dokument
Regulamin udzielania zamówień publicznych

Sygnatura Data dodania Nazwa
12-06-2024 Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartosci zamwienia - opracowanie dokumentacji projektowej na "Remont i przebudowę prawego skrzydła , w tym m.in. pomieszczeń Oddziału chirurgii ogólnej i Oddziału Ortopedii w pawilonie I na terenie SP ZOZ
ZoC/IT/01/2024 31-05-2024 Zaproszenie do złożenia wyceny w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dotyczącego oszacowania wartości zamówienia na dostawę sprzętu komputerowego, sieciowego, oprogramowania oraz rozwiązań ochrony dla SP ZOZ Zespołu Szpitali Miejskich w Chorzowi
22-03-2024 22-03-2024 Zaproszenie do złożenia wyceny w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dotyczącego dostawy wraz z wdrożeniem i konfiguracją przełączników szkieletowych oraz usługi konfiguracji i wdrożenia segmentacji sieci szpitalnej
15-01-2024 15-01-2024 Zaproszenie do złożenia wyceny w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dotyczącego dzierżawy mat wejściowych wewnętrznych mających zabezpieczać strefy wejściowe do budynków szpitala
30.11.2023 30-11-2023 Zaproszenie do złożenia wyceny w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia dotyczącego pełnienia funkcji Koordynatora oraz wszystkich branżowych inspektorów nadzoru inwestorskiego
21-11-2023 21-11-2023 Świadczenia usług odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez Samodzielny Publiczny Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie
24.10.2024 24-10-2023 Zapytanie cenowe - Budowa instalacji klimatyzacji dla potrzeb Pawilonu X zlokalizowanym na terenie SP ZOZ ZSM przy ul. Strzelców Bytomskich 11 w Chorzowie
11.08.2023 11-08-2023 Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na usługę ochrony fizycznej osób i mienia dla ZSM w Chorzowie
01.08.2023 01-08-2023 Zapytanie cenowe - Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę dla zadania pn. Budowa instalacji klimatyzacji dla potrzeb Pawilonu X zlokalizowanym na terenie SP ZOZ ZSM przy ul. Strzelców
AG 24.07.2023 24-07-2023 Zapytanie cenowe - Wykonanie, dostawa oraz montaż oznaczenia pionowego
08.05.2023 08-05-2023 Zapytanie cenowe w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia na dostawę aparatu PET/CT