• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Termin na zadawanie pytań: 16.03.2020 r.
Termin składania ofert: 20.03.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  20.03.2020 r. godz. 11:00

UWAGA ZMIANA TERMINÓW:
Termin składania ofert: 23.03.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  23.03.2020 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA TERMINÓW:
Termin składania ofert: 26.03.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  26.03.2020 r. godz. 10:30

UWAGA ZMIANA SPOSOBU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !

UWAGA ZMIANA TERMINÓW:
Termin składania ofert: 27.03.2020 r. godz. 10:00
Termin otwarcia ofert:  27.03.2020 r. godz. 10:30

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest świadczenie usługi serwisowej nad tomografami komputerowymi dla SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich.
Szczegółowy „opis przedmiotu zamówienia” (dalej w treści: OPZ) został zawarty w załączniku nr 3 do niniejszej SIWZ tj. wymagania minimalne dotyczące wykonania usługi serwisowej, których Zamawiający wymaga od Wykonawcy w trakcie realizacji umowy oraz w specyfikacji asortymentowo-cenowej (dalej w treści: SAC) stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.

Przedmiot zamówienia obejmuje następujące pakiety:

  • Pakiet 1 – Usługa serwisowa nad tomografem komputerowym Aquilion Prime TSX-303A/AC firmy Toshiba wraz z wyposażeniem
  • Pakiet 2 – Usługa serwisowa nad tomografem komputerowym BrightSpeed Elite 16 Select firmy GE wraz z wyposażeniem

Załączniki

Data dodania Załącznik
06.05.2020

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1971_ogloszenie-o-udzieleniu-zamowienia.pdf

01.04.2020

Wybór oferty najkorzystniejszej

1884_wybor-oferty-najkorzystniejszej.pdf

27.03.2020

Informacja z otwarcia ofert przetargowych

1867_informacja-z-otwarcia-ofert.pdf

26.03.2020

Informacja o zmianie terminów oraz modyfikacji punktu 7.5 SIWZ

1861_informacja-o-zmianie-terminow-oraz-modyfikacji-punktu-7.5-siwz.pdf

26.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (3)

1860_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-3.pdf

23.03.2020

Zmodyfikowany SAC - Załącznik nr 2 do SIWZ

1850_zmodyfikowany-sac-zalacznik-nr-2-do-siwz.xls

23.03.2020

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (2)

1849_odpowiedzi-na-pytania-23.03.2020.pdf

20.03.2020

Cofnięcie odwołania dn. 20.03.2020 r.

1836_2020-03-20-althea-cofniecie-odwolania-chorzow.pdf

20.03.2020

Zawiadomienie o odwołaniu z dnia 17.03.2020 r.

1833_zawiadomienie-o-odwolaniu-z-dnia-17.03.2020-r.pdf

19.03.2020

Odpowiedzi na pytania

1824_odpowiedzi-na-pytania.pdf

20.03.2020

Odpowiedź na odwołanie

1834_odpowiedź-na-odwolanie.pdf

19.03.2020

Zmodyfikowany załącznik nr 3 do SIWZ

1825_zmodyfikowany-zalacznik-nr-3-do-siwz.docx

19.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (2)

1822_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia-opublikowane.pdf

19.03.2020

Zmodyfikowany załącznik nr 9 do SIWZ

1826_zmodyfikowany-zalacznik-nr-9-do-siwz.docx

19.03.2020

Załączniki do odwołania

1814_zalaczniki-do-odwolania.zip

19.03.2020

Odwołanie złożone przez firmę Althea

1813_2020-02-17-althea-chorzow-odwolanie-final-sig.pdf

18.03.2020

Załącznik do SIWZ - Klucz Publiczny

1811_kluczpubofertapostepowanieid67050ba6-bc6c-4f6a-9134-751c407473eb.asc

18.03.2020

Informacja dotycząca zmiany sposobu i terminu składania ofert

1810_informacja-dotyczaca-zmiany-sposobu-i-terminu-skladania-ofert.pdf

18.03.2020

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

1809_ogloszenie-o-zmianie-ogloszenia.pdf

12.03.2020

Załącznik nr 5 do Umowy

1792_zalacznik-nr-5-do-umowy.docx

12.03.2020

Załącznik nr 2 do SIWZ - SAC

1791_sac-tk-2020.xls

12.03.2020

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

1790_siwz-tk-2020.docx

12.03.2020

Ogłoszenie o zamówieniu

1789_ogloszenie-o-zamowieniu-opublikowanego.pdf