• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Bądź przy mnie - wsparcie dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19

Szpital przystąpił do ogólnopolskiego programu „Bądź przy mnie – wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19”, organizowanego przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie (PTODM) we współpracy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Pacjenta.
Celem programu jest obniżenie poziomu stresu i podniesienie jakości życia chorych leczonych w szpitalach poprzez zapewnienie im wsparcia społecznego i duchowego.

Na oddzialach gdzie leczeni sa pacjenci z COVID-19 oraz na oddziałach intensywnej terapii do dyspozycji pacjentów znajdują się telefony komórkowe umożliwiające  chorym, szczególnie niesamodzielnym, w stanie ciężkim lub w stanie zagrożenia życia, wirtualnego/telefonicznego kontaktu z osobami bliskimi.

Lokalizacja dla dzieci (ul. Władysława Truchana 7)

  • łóżka COVID dla dzieci - tel. 724 228 061 
  • oddział anestezjologii i intensywnejj terapii dla dzieci - tel. 724 228 276

Lokalizacja dla dorosłych ( ul. Strzeklców Bytomskich 11)

  • łóżka COVID  - tel. 724 228 459
  • oddział anestezjologii i intensywnejj terapii - tel. 724 228 275