• E-rejestracja
  • Rejestracja telefoniczna
  • Rejestracja osobista

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Zespół Szpitali Miejskich w ramach dofinasowania z Funduszu Medycznego  ze środków subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego dotyczącego realizacji zadania polegającego na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji zakupił:

  • Stacjonarne roboty rehabilitacyjne kończyn dolnych - 3 sztuki
  • Mobilne roboty rehabilitacyjne górnych partii ciała – 2 sztuki

Dofinansowanie w ramach FM wyniosło 500 000,00